Cazare

CAZARE - IUNIE 2012

IMPORTANT - CAZARE

Repartizarea locurilor în cămin în cadrul Facultăţii de Litere în anul universitar 2011-2012

Repartizarea locurilor în cămin se va face după următorul program:

 • Luni, 26 septembrie, ora 9.00, Amf. OdobescuCazurile sociale, indiferent de an și specializare;
 • Marţi, 27 septembrie, ora 9.00, Amf. OdobescuRomână – limbă străină (anii III şi II), LUC (anul III), Etnologie (anul II);
 • Miercuri, 28 septembrie, ora 9.00, Amf. OdobescuCRP (anii III şi II), SE (anii III şi II), AMS (anii III şi II);
 • Joi, 29 septembrie, ora 9.00, Amf. OdobescuBiblioteconomie (anii III şi II), Masterat (anii I şi II), Doctorat (anii I, II şi III);
 • Vineri, 30 septembrie, ora 9.00, Amf. OdobescuAnul I (toate specializările) şi Redistribuiri.

ATENŢIE !

Repartizarea locurilor în cămin se va face personal, pe baza B.I. / C.I., iar, în  cazuri excepţionale, prin procură din partea titularului cererii. Neprezentarea la repartizare atrage după sine pierderea locului în cămin.

PRECAZAREA (MAI - IUNIE 2010)

I . Perioada de înscriere (depunere a dosarului) pentru obţinerea unui loc în cămin este:

19 mai – 18 iunie.

 

1. Formularele de cazare se ridică de la Secretariat (secretarul de an), între orele 11 și 14.

2. Formularele completate corect şi integral + poză lipită/capsată se depun la secretarul de an în perioada 19 mai – 18 iunie inclusiv, între orele 11 și 14. Nu se va mai accepta niciun formular după încheierea perioadei menţionate.

3. Media anului absolvit se va trece pe formular de către personalul de la Secretariat, după încheierea sesiunii din vară. Cazarea se va face în baza mediei din vară. Vă rugăm să vă rezolvaţi din timp toate neclarităţile legate de note.

II. Acte necesare pentru completarea dosarului de obţinere a unui loc în cămin:

1. Formularul-tip primit de la Secretariat, completat corect şi integral.

2. Pentru cazurile sociale (prioritare: orfani de ambii părinţi; orfani de un părinte; proveniţi de la Casele de copii; asistaţi social; cazuri medicale speciale*; ordinare: venitul net pe membru de familie sub/egal cu venitul minim pe economie), sunt necesare în dosar următoarele acte:

 

 1. Numărul de membri ai familiei, demonstrabil prin:

1.      copii după certificatele de naştere ale fraţilor şi surorilor aflaţi în întreţinerea părinţilor (preşcolari, elevi sau studenţi);

2.      copii după certificatele de deces ale părinţilor sau unuia dintre părinţi;

3.      copii după eventuale hotărâri de divorţ etc.

 

 1. Veniturile familiei, care să nu depăşească venitul minim pe economie, demonstrabile prin:

1.      adeverinţe cu venitul net realizat pe lunile martie, aprilie şi mai 2010;

2.      taloane de pensie sau fotocopii ale acestora pe lunile martie, aprilie şi mai 2010;

3.      adeverinţe de şomaj pe lunile martie, aprilie şi mai 2010;

4.      talonul pensiei de urmaş pe lunile martie, aprilie şi mai 2010;

5.      alte venituri realizate (ajutoare sociale, pensii suplimentare etc.).


 1. Ancheta socială.

Pentru anul universitar 2010-2011, Comisia de cazare a stabilit alocarea, din numărul total de locuri repartizate Facultății de Litere, a 15% pentru cazurile sociale. Acest procent privește toate cazurile sociale, indiferent de specializare și de anul de studiu al studenților, și se repartizează în funcție de gravitatea cazului social. Media minimă de obținere a unui loc în cămin stabilită de Consiliul Facultății de Litere este valabilă inclusiv pentru cazurile sociale.

RECOMANDĂRI:

 1. Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.
 2. Vă rugăm să urmăriţi avizierul pentru informaţii suplimentare, pe care vi le vom da după ce facultatea va primi adresa oficială de la Rectoratul Universității din București privind numărul de locuri și căminele repartizate.
 3. Locurile în cămine se vor repartiza, pe baza cărţii de identitate, în cursul lunii septembrie la datele anunţate la avizier. Neprezentarea la repartizare atrage după sine pierderea dreptului de a mai solicita un loc în căminele Universității din București. Studenţii care, din motive întemeiate, nu se pot prezenta la cazare, vor putea participa printr-un coleg, pe baza unei declaraţii sau procuri scrise şi semnate de către titularul dosarului.

 

ATENŢIE!

 • La repartizarea camerelor studenţii vor prezenta buletinul de identitate şi vor semna într-un tabel, angajându-se astfel că „nu vor vinde” camera primită.
 • În cazuri bine motivate, pe baza unei cereri la comisia de cazare, studentul care nu se poate prezenta la repartizarea camerelor poate delega un coleg să îi ridice repartiţia.
 • Cu repartiţia primită de la comisia de cazare, studenţii se vor prezenta la cămin pentru încheierea contractului de închiriere.
 • Numărul de locuri pe specializări şi ani de studiu va fi afişat la avizierul din holul facultăţii; el va fi proporţional cu numărul total de studenţi ai specializării în respectivul an de studiu.
 • Sunt bine veniţi studenţii care doresc să ajute comisia de cazare sau care doresc să fie observatori la procesul de cazare.
 • Din cauza numărului mic de locuri, prioritate la cazare au, în ordine: doctoranzii cu frecvenţă, masteranzii, anul III, anul II, anul I.
 • Studenții anului I, anul universitar 2010-2011, vor depune cererile de cazare/dosarul social complet secretara decanului, domnişoara Sorina Zavalan, în perioada 6-10 septembrie, între orele 10 și 14.

CAZARE ALTERNATIVĂ

Studenţii care nu obţin un loc de cazare dintre cele repartizate Facultăţii de Litere au următoarele posibilităţi:

Cazare alternativă; consiliere pe site-ul Universităţii din Bucureşti, www.unibuc.ro, www.ciocp.ro. Pentru studenții care sunt interesați de programul de cazare alternativă, precizăm că este necasar ca, înainte de a beneficia de serviciile gratuite de mediere ale Departamentului Servicii pentru Studenți, să meargă la sediul lor (bd. Mihail Kogălniceanu 36-46, corp C - CREDIS, sala 202) pentru completarea unui formular de solicitare. Acolo pot primi informații și despre ofertele de închiriere înregistrate telefonic de către angajații Departamentului Servicii pentru Studenți.


STUDENŢII BOLNAVI DE TBC aflați în evidenţa unităţilor medicale, CEI CARE SUFERĂ DE DIABET, BOLI MALIGNE, SINDROMURI DE MALABSORBŢIE GRAVE, INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ, ASTM BRONŞIC, EPILEPSIE, CARDIOPATII CONGENITALE, HEPATITĂ CRONICĂ, GLAUCOM, MIOPIE GRAVĂ, BOLI IMUNOLOGICE, CEI INFESTAŢI CU HIV SAU BOLNAVI DE  SIDA, SPONDILITĂ ANCHILOZANTĂ SAU REUMATISM ARTICULAR, în baza documentelor medicale eliberate sau vizate de medicii de specialitate și de cei ai Spitalului Studenţesc din Bucureşti.

 

 

 

Pagină actualizată la 22 Iunie 2014.