Admitere MASTER

MASTER - 2016

MASTER - 2013

ADMITERE MASTER
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2013

ADMITERE MASTER
SESIUNEA IULIE 2013
LISTE ADMIȘI

ADMITERE MASTER
SESIUNEA IULIE 2013
AFIȘAREA REZULTATELOR

ADMITERE MASTER
SESIUNEA IULIE 2013
PROGRAMARE EXAMENE

ADMITERE 2013 - ÎNSCRIERI MASTER

  12

ADMITERE MASTER
SESIUNEA IULIE 2013

ADMITERE MASTER
SESIUNEA IULIE 2013

Facultatea de Litere anunță concurs de admitere la toate programele de master în luna iulie 2013, conform următorului calendar:

 • Înscrieri: 5-14 iulie; 
 • Examene: 15-25 iulie.
  Nr. crt. Domeniul de licență Programul de studiu și forma de învățământ Forma de concurs
1 Limbă și literatură Studii literare românești I.F. Probă scrisă (subiect general pe baza bibliografiei indicate) și orală (prezentarea, argumentarea și discutarea unui proiect de lucrare)
2 Limbă și literatură Studii avansate în lingvistică – structura și funcționarea limbii române I.F. Probă scrisă și orală (ambele legate de o schiță a unui proiect de cercetare în domeniul limbii române)
3 Limbă și literatură Teoria literaturii și literatură comparată I.F. Probă scrisă și orală (redactarea și susținerea unui proiect de cercetare)
4 Limbă și literatură Etnologie, antropologie culturală și folclor I.F. Probă scrisă și orală (realizarea și susținerea unui eseu pe baza bibliografiei anunțate)
5 Limbă și literatură Teoria și practica editării I.F. Probă orală (interviu pe baza bibliografiei orientative anunțate)
6 Limbă și literatură Didactici ale disciplinelor filologice I.F. Probă scrisă (CV și text în care să se argumenteze interesul pentru acest masterat) și orală (interviu care constă într-o prezentare orală pe o temă la alegere din cele indicate)
7 Limbă și literatură Cultură și civilizație ebraică I.F. Probă scrisă (lucrare menită să demonstreze capacitatea de sinteză a candiadtului)  și orală (interviu)
8 Studii culturale Cultură și politică în context european și internațional I.F. Probă orală (al cărei rezultat se cumulează cu media de la examenul de licență – ½ din media totală)
9 Științe ale comunicării Modele de comunicare și relații publice I.F. Probă scrisă (proiect alcătuit în raport cu o structură dată, pe teme de analiză a unor evenimente de comunicare publică) și orală (susținerea proiectului în fața Comisiei de examen)
10 Științe ale comunicării Consultanță și expertiză în publicitate I.F. Probă scrisă (proiect alcătuit în raport cu o structură dată, pe tema unei campanii publicitare) și orală (susținerea proiectului în fața Comisiei de examen)
11 Științe ale comunicării Gestionarea informației în societatea contemporană I.F. Probă scrisă (portofoliu cu realizări personale și profesionale) și orală (interviu)
12 Științe administrative Managementul informației și al documentelor I.F. Probă orală (interviu pe baza bibliografiei anunțate și a unei scrisori de intenție)

MASTER - 2012

ADMITERE MASTER 2012
CONFIRMĂRI 

ANUNȚ IMPORTANT: CONFIRMAREA LOCULUI LA MASTERAT, INDIFERENT DE FORMA DE FINANȚARE, SE PRELUNGEȘTE PÂNĂ VINERI, 21 SEPTEMBRIE (INTERVALUL ORAR 10.00-14.00).

ADMITERE MASTER 2012
REZULTATE PROVIZORII (INAINTE DE CONFIRMARI) 

 

ADMITERE MASTER 2012
ANUNȚ !!! 

 • Afişarea rezultatelor: 17 septembrie 2012 ( 18 septembrie la Modele de comunicare şi relaţii publice) 
 • Depunerea eventualelor contestații (poate fi contestată numai nota acordată de comisie pentru eseu, nota acordată la interviu NU SE CONTESTĂ): 18, 19 septembrie 2012 
 • Afișarea rezultatelor contestațiilor: 19 septembrie 2012 
 • Confirmarea locului: 17, 18, 19 septembrie 2012 Data limită de afişare a rezultatelor: 21 septembrie 2012

*CONFIRMAREA LOCULUI ESTE OBLIGATORIE INDIFERENT DE FORMA DE FINANŢARE LA CARE A FOST ADMIS CANDIDATUL.

Candidaţii admişi pe locurile finanaţate de la BUGET au obligaţia de a completa fişa de confirmare si de a prezenta diploma de licenţă şi diploma de bacalaureat în original (sau adeverinţa de absolvire în original pentru absolvenţii promoţiei 2012) până pe data de 19.IX.2012, în cazul în care nu au depus originalele la înscriere.

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligaţia de a completa fişa de confirmare si de a prezenta chitanţa de achitare a taxei de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – respectiv 775 lei la casieria Universităţii din Bucureşti (Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 36-46 sector 5), urmând ca diferenţa de 775 lei sa fie achitată până la sfârşitul lunii octombrie 2012.

ADMITERE MASTER 2012
REPARTIZARE SĂLI EXAMEN  

ADMITERE MASTER 2012
DINAMICĂ ÎNSCRIERI

ADMITERE MASTER
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012 

Programul de înscriere: 03.09-10.09 septembrie, luni-vineri intre 10.00-14.00 si sambata-duminica 10.00-12.00

Admiterea la studiile universitare de masterat

Domeniul de licență Specializarea și forma de învățământ (IF) Acreditare ARACIS Nr. /data Forma de concurs
Limbă și literatură Studii literare românești Acreditare 4554/27.08.2007 Probă scrisă și orală (discutarea unui proiect de cercetare)
Limbă și literatură Studii avansate în lingvistică – structura și funcționarea limbii române Acreditare 4554/27.08.2007 Probă scrisă și orală (ambele legate de un proiect de cercetare)
Limbă și literatură Teoria literaturii și literatură comparată Acreditare 4554/27.08.2007 Probă scrisă și orală orală (ambele legate de un proiect de cercetare)
Limbă și literatură Etnologie, antropologie culturală și folclor Acreditare 4554/27.08.2007 Probă scrisă și orală (realizarea și susținerea unui eseu)
Limbă și literatură Teoria și practica editării Acreditare 4554/27.08.2007 Probă orală (interviu pe baza bibliografiei)
Limbă și literatură Didactici ale disciplinelor filologice Acreditare 4554/27.08.2007 Probă scrisă și orală (argumentarea interesului pentru domeniu și discuții pe baza bibliografiei)
Limbă și literatură Cultură și civilizație ebraică Acreditare 4554/27.08.2007 Probă scrisă și orală
Studii culturale Cultură și politică în context european și internațional Acreditare OM 4666/03.08.2009 Probă orală (al cărei rezultat se cumulează cu media de licență)
Științe ale comunicării Modele de comunicare și relații publice Acreditare 5468/28.07.2008 Probă scrisă și orală (interviu pe baza experienței profesionale)
Științe ale comunicării Consultanță și expertiză în publicitate Acreditare 236/17.01.2008 Probă scrisă și orală (prezentarea unei campanii publicitare)
Științe ale comunicării Gestionarea informației în societatea contemporană Acreditare 4554/27.08.2007 Probă scrisă și orală
Științe administrative Managementul informației și al documentelor Acreditare 7320/08.07.2010 Probă orală (interviu pe baza bibliografiei și a unei scrisori de intenție)

MASTER - 2011

Admitere master

Facultatea de Litere a Universităţii din Bucureşti organizează a doua sesiune de admitere la studiile de masterat. Forma de examinare, criteriile de evaluare şi bibliografia rămân aceleaşi ca în sesiunea precedentă pentru toate masteratele

 • Înscrieri: 21 - 24 septembrie
  • miercuri – vineri : 10:00 - 14:00
  • sâmbătă: 10:00 - 12:00
 • Examene: 27 - 28 septembrie

Sesiunea septembrie 2011

Informații generale

Înscrierile se fac în perioada 7–14 septembrie, după următorul program:

 • luni–vineri între orele 10–14
 • sîmbăta și duminica între orele 10–12
  Calendarul examenelor.

Actele necesare pentru înscriere:

 • formular tip (se completează o dată cu depunerea dosarului)
 • diploma de BAC în original sau copie legalizată
 • diploma de licență în original sau adeverință de licență pentru promoția 2011
 • certificatul de naștere în copie legalizată
 • 3 poze tip buletin
 • chitanța de 150 de lei
 • adeverința medicală
 • 1 dosar plic în care se pun toate actele

Fluturasi admitere

MASTER - 2010

Rezultate admitere masterat sesiunea sept. 2010

Sesiunea Septembrie 2010

Admitere la studiile de masterat, sesiunea septembrie 2010

Facultatea de Litere a Universității din București organizează a doua sesiune de admitere la studiile de masterat. Forma de examinare, criteriile de evaluare și bibliografia rămân aceleași ca în sesiunea precedentă pentru toate masteratele.

Înscrieri: 1-7 septembrie, miercuri-vineri 09.00-14.00, sâmbătă-duminică 09.00-12-00

Examene: 8-12 septembrie

 

 

 

Pagină actualizată la 30 Martie 2016.