Școală doctorală (Studii literare și Lingvistică)

 

ŞCOALA DOCTORALĂ  - LINGVISTICĂ (anul universitar 2014-2015)

Colocviul de verificare la încheierea primului an de studiu în cadrul Scolii Doctorale - Litere - Lingvistica

Se va sustine în a treia saptamana din luna septembrie la o data ce urmeaza a fi anuntata, in functie de calendarul primit de la Rectorat.

Pentru colocviu doctoranzii vor pregati:

1. Proiect scris, cuprinzând:

  • - tema tezei prezentata în 10 randuri 
  • - sumarul provizoriu al tezei 
  • - prezentarea temei pe 10 pagini: cadrul teoretic, metoda de cercetare, corpusul cercetat, pe scurt conţinutul intentionat al fiecarui capitol, originalitatea lucrarii, bibliografie (teoretica generala si specifica temei) punand in evidenta titlurile deja parcurse. 

 2. Prezentare orala

  • - exemplificare: analiza unui scurt text ales de doctorand si prezentat comisiei, pentru a ilustra modul specific in care doctorandul isi propune sa desfasoare cercetarea pe corpus
  •  - prezentarea progresului individual in anul 2012-2013 (punctul de pornire, 1 oct. 2012 - acumularile pana la 1 septembrie 2013)

DOCTORAT 2012 - DOCUMENTE LINGVISTICĂ - ANUL I

Școala doctorală - opționale semestrul II

Cursuri opționale școala doctorală - semestrul II 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 26 Mai 2015.