Şcoală Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu”

 


Şcoala Doctorală „Spaţiu, Imagine, Text, Teritoriu” este un departament inter- și pluri-disciplinar de studii în domeniul „Ştiinţe umaniste şi arte”. De la 1 octombrie 2014, funcționează administrativ în cadrul Facultății de Litere a Universității din București (UB) și este organizată, în baza unui parteneriat intra-universitar, de către Centrul de Excelenţă în Studiul Imaginii (CESI), UB.

SD-SITT funcționează din anul 2005 și are o istorie instituțională care îi atestă complexitatea preocupărilor și a abordărilor științifice. Înființată de CESI în Consorțiul dintre UB și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” - București, s-a bucurat permanent de sprijin național și internațional, pentru: acorduri de co-tutelă, burse doctorale și postdoctorale POSDRU în Uniunea Europeană (de 4-6 luni), acorduri Erasmus pentru studiu și pentru activitate practică de cercetare (4 luni, la Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, École doctorale „Histoire de l'art” și la Università degli Studi di Roma „La Sapienza”, Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale), cursuri și laboratoare cu profesori invitați din Olanda, Italia, Germania, Franța, Marea Britanie, Belgia, SUA.

 

SD-SITT include următoarele structuri de cercetare avansată și de educație:

1. Centrul pluridisciplinar de studii universitare doctorale avansate

programul de studii avansate (anul I de doctorat)

programul de cercetare avansată (anii II și III de doctorat)

2. Centrul de studii de masterat

Programe de studii de masterat interdisciplinar de cercetare

„Teoria și practica imaginii” (TPI)

„Societate, multimedia, spectacol” (SMS)

 1. Centrul de cercetare postdoctorală „Civilizație, imagine vizuală și scriitură” (CIVIS)

 

Cercetările doctorale se desfăşoară la confluenţa mai multor direcţii de cercetare:

 • Spaţiu şi imagine reprezentate în text
 • Naraţiune în imagini şi în spaţiul public
 • Tipuri de imagine vizuală și audio-vizuală
 • Filosofia şi semiotica spaţiului şi a imaginii
 • Imagine, imaginar şi societate
 • Identitate culturală, naţională şi de grup social în texte şi imagini
 • Artă şi putere: reflexe şi reflecţii în texte şi imagini
 • Comunicare prin texte şi comunicare prin imagini
 • Vizibilitate socială şi instituţională în lumea urbană şi în lumea rurală
 • Cultura vizuală pentru diverse epoci istorice şi pentru mentalitățile specifice.

 

Activitatea de cercetare a studenţilor-doctoranzi se concretizează prin participarea la colocvii naționale și internaţionale, prin stagii de cercetare şi de documentare în biblioteci româneşti şi străine, prin posibilitatea de accesare a bibliografiilor de specialitate achiziţionate de CESI și a numeroase baze internaționale de date, prin stagii de practică de cercetare în instituții europene, prin publicații științifice.

Cercetătorii din cadrul SD-SITT contribuie cu articole la revista științifică CESI Images. Journal of Visual and Cultural Studies (Institutul European), iar lucrarea finală de doctorat, în funcție de calificativul acordat de către comisie, poate fi publicată în seria CESI „Text şi imagine”, Editura Universităţii din Bucureşti (acreditată CNCS).

 

Capacitate totală de şcolarizare: 10 locuri finanțate de la buget, 5 locuri cu taxă (sub rezerva confirmării locurilor de la buget pentru anul universitar 2015-2016 de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice și UB).

Taxă de şcolarizare: 3100 lei pe an universitar; poate fi achitată în patru tranşe egale.

Admitere: interviu în baza unui proiect de cercetare, care se depune odată cu dosarul de înscriere la examen.

Pentru perioada de înscriere şi perioada de examen: www.cesi.ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 26 Mai 2015.