Sociologie

În cadrul domeniului SOCIOLOGIE funcţionează trei specializări: SOCIOLOGIE, ANTROPOLOGIE şi RESURSE UMANE. Cursurile din primele trei semestre vor fi comune pentru toate cele trei specializări, iar ultimele trei semestre vor conţine cursuri specifice fiecăreia. Înscrierea se va face separat, pe specializări.

 

Specializarea Sociologie

Direcţii de studiu: Opinie publică şi comunicare; Organizaţii, resurse umane şi marketing; Devianţă socială şi criminalitate; Sociologie politică şi relaţii internaţionale; Inegalităţi şi politici sociale; Comunităţi şi structuri sociale.

 

Specializare Antropologie 

Cursurile specifi ce acestei specializări în raport cu Specializarea Sociologie sunt:

Cercetare de teren; Antropologie contemporană; Antropologie generală; Textul etnografic; Antropologia pieţelor financiare şi a banilor; Limbă şi antropologie socială; Antropologia ştiinţei

şi a tehnologiei; Antropologia dezvoltării; Antropologia schimbului şi a proprietăţii; Fotografia, documentarul şi filmul antropologic; Antropologia urbană.

 

Specializarea Resurse Umane

Cursurile specifi ce acestei specializări în raport cu Specializarea Sociologie sunt: Comportamentul organizaţional; Introducere în managementul resurselor umane; Metode de cercetare în resurse umane; Comunicarea în organizaţii; Conflict, negociere şi tehnici decizionale; Resurse umane în contextul globalizării; Microeconomie; Politici europene în domeniul formării şi dezvoltării profesionale.

Sursa: Broşura Admitere 2010 la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

 

Info

 Tip Zi

Durata 4 ani

Mai multe informaţii: Site-ul Facultăţii de Sociologie şi Asistenţă Socială

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 29 August 2011.