Centre cercetare

 

 

Biologie Departamentul de Biochimie si Biologie Moleculara

Centrul de cercetare, formare si consultanta in Microbiologie, Genetica si Biotehnologie (MICROGEN)

Centru de cercetare si ecologie sistemica si sustenabilitate
Chimie Catalizatori si procese catalitice

Chimie organica aplicata

Chimie analitica aplicata

Chimie organica teoretica

Colectivul de cercetari de chimie fizica teoretica

LaborQ

Metode automate de analiza
Drept Drept constitutional si institutii politice
Fizica MATERIALE ŞI DISPOZITIVE ELECTRONICE ŞI OPTOELECTRONICE

Centrul de cercetare în protecția radiologică 

Centrul de cercetare 3Nano-SAE

Materiale polimere, mezofaze și metode neconvenționale de protecția mediului

Centrul de cercetare în Fizică atomică și Astrofizică 

Materia nucleară în condiții extreme
Geografie Centrul de cercetare a mediului și de efectuare a studiilor de impact

Centre of Landscape–Territory–Information Systems CeLTIS

Centrul de Cercetari Costiere  pentru Protectia mediului_CCCPM

GESTIUNEA RESURSELOR DE APĂ ŞI A RISCURILOR HIDRICE” (C.C.G.R.A.R.H.)

Centrul interdisciplinar de cercetari avansate asupra dinamicii teritoriale
Geologie şi Geofizică GEOMEDIA

Lythos

PETROLOGIE ȘI METALOGENIE APLICATĂ

Dep de cercetare de Geologie si Geofizica Ambientala

Colectivul de cercetari mineralogice petrologice si de mediu

Dep de studii si cercetari, implemantare si microproductie 

Biroul de expertiza si consulting

Geologia zacamintelor de carbuni si protectia mediului

Geomatica

Managmentul resurselor minerale si mediului inconjurator

Tectonica si Geologie Ambientala 
Istorie Centrul de Cercetari în Istorie Contemporana „Cont*texte”

Centrul de istorie a Transilvaniei

CENTRUL DE STUDII EURO-ATLANTICE

Centrul de Studii Turce 

Centrul de editare a izvoarelor istorice „Arhiva Istorică a României”

Centrul Istorie a Imaginarului

CENTRUL ROMÂNO-ITALIAN DE STUDII ISTORICE – Centro Romeno-Italiano di Studi Storici (CeRISS)

Centrul de Istorie Comparata a Societatilor Antice CICSA

Club universitar de cartofilie filatelie maximafilie

Seminarul de Arheologie ”Vasile Pârvan”

Centrul de Istoria Bisericii

Centrul pentru Cercetarea Istoriei secolului al XX-lea

Centrul de Metodologie a Istoriei D. Onciul3

Centrul de Studii Bizantine si Sud-Est Europene “Gheorghe BRATIANU“

Centrul de cercetare a comunicarii de masa in spatiul Public
Litere Centrul de Studii Europene

Centrul Interdisciplinar de Studii Culturale Europene și Românești „Tudor Vianu” (CISCER)

Centrul de Cercetare pentru Informaţia Digitală - DIGINFO
LLS Centrul de cercetare de lingvistică comparată şi cognitivism

Centrul de Studii Medievale

Iconographè – Centrul de Studii în filologie, iconografie medievală şi receptarea Evului Mediu

Centrul de Execlenta Paul Celan

Centrul de Studii Arabe (CSA)

Centrul de Studii Chineze 

Centrul de Studii Japoneze 

Centrul de Excelenţă pentru Studierea Identităţii Culturale (CESIC)

Centrul de Studii Americane (CSA)

Centrul de Studii Canadiene (CSC)

Centrul pentru Studiul Dezvoltării Limbajului și al Comunicării Lingvistice (CSDLCL)

Centrul pentru Traducerea și Interpretarea Textului Contemporan (CTITC)

Institutul de Studii Clasice
Psihologie Centrul de dezvoltare si formare in domeniul invatamantului superior

Centrul romano-danez pentru starea de bine a copiilor
Sociologie cesMig - Centrul de Studii pentru Migrație
Științe Politice Centrul pentru Politicile Egalității de Șanse (CPES)

Centrul European de Cercetare, Analiză şi Modelare a Culturii Politice (EPCAM)

Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională

Centrul de Studii Israeliene Goldstein Goren (CSFGG)
Teologie Centrul de dialog si cercetare in teologie, stiinta si folosofie

Centrul de studii interreligioase si interdisciplinare

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 14 Februarie 2017.