Informaţii generale si financiare pentru incheierea contractelor UB

 

Proiecte cu finanțare în lei

Cont venituri UB (date bancare pentru încasări)
IBAN: RO66TREZ70520F332000XXXX  (asociat CIF:4505502)
Trezorerie Sector 5

 

Proiecte cercetare PNII, PNIII

CIF: 4505502

* IMPORTANT
În cazul achizițiilor intracomunitare decontate din proiecte PNII, folosiți CIF 4505502 (și NU VAT no. RO 18405414)

Contracte de servicii (cu TVA)
CIF: RO 18405414
Cont venituri UB (date bancare pentru încasări)
IBAN: RO35TREZ705502201X009314  
Trezorerie Sector 5 

Proiecte in Pogramele Cadru europene (FP7, Horizon2020)

PIC 999603916,
UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI
regie FP7 - ICM: Specific Flat Rate of 60%
regie H2020 - Flat rate, 25% of the direct costs

Pentru fiecare proiect este nevoie de deschiderea unui cont separat; după acceptarea propunerii de proiect, solicitați DCTT deschiderea/atribuirea unui cont în euro.

 

EUROSTAT

UB este recunoscută ca unitate de cercetare:
IDnumber: 2014/201/RO, University of Bucharest


Cheltuieli indirecte 2017 - Decizie 15/11.01.2017

Pentru proiectele în care specificul activității presupune cheltuieli mari de regie, valorile cheltuielilor indirecte pot fi mai mari decât cele stabilite de art. 2-4 din prezenta decizie, cu acordul finanțatorului.

Cheltuielile indirecte pentru activitatea derulată prin contractele de prestări servicii încheiate începând cu 01.01.2017 vor fi de 15% din valoarea cheltuielilor directe.

Cheltuielile indirecte pentru activitatea de cercetare finanțată prin contracte internaționale încheiate începând cu 01.01.2017 vor fi de 25% din valoarea cheltuielilor directe (excluzând subcontractările), dacă prin programul de finanțare nu este impusă o valoare mai mică.

Cheltuielile indirecte pentru activitatea de cercetare derulată în cadrul programelor naționale finanțate prin contracte încheiate începând cu 01.01.2017 vor fi de 30% din valoarea cheltuielilor directe, dacă prin programul de finanțare nu este impusă o valoare mai mică.cod CAEN principal: 8542
coduri CAEN cercetare: 7220; 7219; 7211

SIRUES 40018
SIRUTA 179132

incepand cu 01.10.2014, contributiile angajatorului sunt de 22.537%

cota de regie standard: 30% din cheltuieli directe

Pagină actualizată la 20 Ianuarie 2017.