Contract nr. 228/16.04.2009

Contract nr. 228/16. 04. 2009 (2009-2010): „Studii biochimice şi de microscopie electronică asupra localizării in vivo a receptorilor nicotinici ai macrofagelor alveolare de şobolani după administrarea episodică a alcoolului etilic în exces”

Acronim: MERNIM

Finanţare: Bugetul de Stat

Denumirea programului din Planul Naţional II: CAPACITĂŢI

Categoria de proiect (modul, tip proiect): Modul III, Proiect bilateral internaţional

Ţara parteneră: Comunitatea Franceză din Belgia Wallonă şi Comunitatea Franceză

                          Bruxelles-Capitală.

Durata contractului: 19 luni (1 mai 2009- 30 noiembrie 2010).

Domeniul CDI (conform strategiei naţionale): COD 4- SĂNĂTATE

Autoritatea Contractantă: Autoritatea Naţională pentru Cercetarea Ştiinţifică (ANCS)

Contractor: Universitatea din Bucureşti

Echipa română de cercetare:

Director Proiect: Dr. Carol-Constantin PRUNESCU

Membrii echipei române de cercetare: Prof. Dr. Anca Dinischiotu, Dr. Paula Prunescu.

Echipa de cercetare a partenerului străin:

Director de proiect: Prof. Dr. Roberta J. Ward, Universitatea Louvain La Neuve, Belgia

Membrii echipei de cercetare: Dr. Frederick Lallemand, Prof. Dr. Philippe De Witte,

                                                 Univ. Louvain La Neuve, Belgia.

Program de mobilităţi: Evenimentele organizate şi finanţate sunt vizitele de studiu.
Programul fixat iniţial pentru tânărul cercetător nu a fost acoperit financiar.
Sumele au fost aprobate exclusiv pentru mobilităţi.

Obiectivul specific al proiectului

S-a demonstrat că acetilcholina (Ach) modulează producerea de cytokine inflamatoare de către celulele fagocitare (macrofage, microglia) pe o cale anti-inflamatoare nicotinică semnalizată prin receptorul alpha-7 nicotinic.

Microglia şi macrofagele joacă un rol important în apariţia procesului inflamator şi au fost implicate în bolile neurodegenerative (maladia Parkinson), în bolile inflamatoare, în vătămările din creier induse de consumul alcoolului etilic în exces. 

Identificarea acestor receptori de membrană prin metode biochimice şi de microscopie electronică va contribui la înţelegerea importanţei lor în bolile de inflamaţie. De asemeni, ar putea fi o cale deschisă către găsirea tratamentului pentru maladiile neurodegenerative şi a celor determinate de alcoolism.

Obiectivele concrete ale proiectului

            Echipa belgiană este interesată de:

 • mecanismele biochimice implicate în neurodegenerare;
 • studiul efectelor etilismului la nivelul creierului;
 • stressul oxidativ indus de fier în celulele de microglie.

            Echipa noastră are expertiză în:

 • intoxicarea acută şi cronică cu alcool etilic a animalelor de laborator;
 • modelarea experimentală a maladiilor de încărcare cu fier la animale de laborator;
 • cercetări de ultrastructură.

Activităţi pentru realizarea obiectivelor proiectului

 1. Obţinerea unor culturi de celule microgliale.
 2. Încărcarea celulelor microgliale din cultură cu fier dextran respectiv transferină diferică.
 3. Prelucrarea pentru microscopie electronică  a celulelor microgliale din cultură.
 4. Obţinerea de secţiuni ultrafine.
 5. Studiul celulelor microgliale încărcate cu fier, respectiv transferină diferică, la un microscop electronic de transmisie (TEM).
 6. Intoxicarea cu alcool a unor loturi de rozătoare de laborator.
 7. Obţinerea de macrofage alveolare de la animalele intoxicate cu alcool în regim „binge”.
 8. Obţinerea de fragmente de ţesut (ficat) de la animale alcoolice, pentru cercetări de histologie şi ultrastructură.

Baza materială

În Belgia (Laboratorul de „Studiu al Comportamentului Animal”, Prof. Ph. De Witte).

 • Vivariu cu animale standardizate(şoareci, şobolani) deservit de personal specializat în intoxicaţii alcoolice.
 • Microscop electronic JEM 100 (Facultatea de Biologie Univ. Louvain La Neuve).

În România:

 • Centrul de Biochimie al Facultăţii de Biologie, Univ. Bucureşti
 • Laboratorul de Morfologie Animală al Institutului de Biologie Bucureşti.

 

Pagină actualizată la 08 Noiembrie 2010.