Proiect CERES 3-103

Proiect CERES 3-103 (2003-2005): Modele celulare pentru studiul in vitro a mecanismelor moleculare care stau la baza reparării leziunilor pielii

Coordonator: Universitatea din Bucureşti

Director proiect: prof. dr. Dana Iordăchescu

Membrii echipei: prof. dr. Otilia Zărnescu; lect. dr. Anişoara Cîmpean; Doctoranzi cu frecvenţă: Adela Bonoiu, Gabriela Bucată, Raluca Ciubăr, Laura Homeghiu, Cristina Iancu, Cristina Stan; Student Master: Valentina Mitran

Parteneri: Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti, Catedra de Dermatologie II (dr. Daniel Boda), Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei (dr. Ioan Dorobanţu)

Proiectul se încadrează în subprogramul S1 «Cercetare fundamentală şi precompetitivă» având ca obiective generale: stimularea activităţii ştiinţifice de înaltă performanţă în domeniul ştiinţelor biomedicale, de consolidare a unei echipe de cercetare formate anterior într-un program al Băncii Mondiale, de creştere a vizibilităţii ştiinţei româneşti şi de promovare a colaborărilor internaţionale.

Obiectivul specific al proiectului:

«Cercetări avansate la nivel celular şi molecular a unui proces biologic fundamental – menţinerea homeostaziei tegumentului uman».

Obiectivele concrete ale proiectului:

 1. Realizarea unor modele experimentale  de studiu a reparării leziunilor pielii;
 2. Studii comparative în vederea alegerii unui model optim pentru cercetarea mecanismelor moleculare  care stau la baza reparării leziunilor pielii;
 3. Simularea unor leziuni ale pielii pe  modelul  experimental ales şi studiul modificărilor morfologice  şi biochimice induse;
 4. Evaluarea dinamicii interacţiilor dintre celule şi matricea extracelulară în cursul reparării leziunilor.

Activităţi pentru realizarea obiectivelor proiectului:

 1. Obţinerea unor culturi de keratinocite din epiderma umană, în monostrat şi în prezenţa unor constituenţi ai matricei celulare;
 2. Obţinerea unor culturi de fibroblaste din derma umană, în monostrat şi în prezenţa unor constituenţi ai matricei celulare;
 3. Obţinerea unor co-culturi keratinocite-fibroblaste;
 4. Studii morfologice comparative de viabilitate şi proliferare celulară;
 5. Evaluarea gradului de reproducere a markerilor diferenţierii şi stopării creşterii keratinocitelor;
 6. Studiul acţiunii unor compuşi cu acţiune hiperproliferativă;
 7. Realizarea de leziuni mecanice, hipertermice, oxidante, prin iradiere gamma, expunerea la substanţe iritante; evaluarea modificărilor morfologice induse de leziuni, evaluarea unor citokine pro inflamatorii, studiul evoluţiei post-leziune a unor metaloproteinaze matriceale;
 8. Studiul eficacităţii acţiunii unor compuşi: insulina, hidrocortizon şi vitamina A asupra reparării leziunilor.

Baza materială:

 • Laborator de culturi de celule animale cu arii sterile (hotă cu flux laminar, incubator cu CO2, microscop cu inversie + sistem de fotodocumentare + sistem de epifluorescenţă, centrifugă cu răcire şi microcentrifugă, balanţă, vortex ),
 • Laborator de prelucrarea materialelor (sisteme de sterilizare umedă şi uscată, balanţe),
 • Staţie de purificare a apei (echipament de obţinere de apă ultra-purã Milli Q Synthesis),
 • Laborator de conservare a celulelor (deep freezer la –96oC, recipiente cu azot lichid) şi cameră frigorifică,
 • Laborator de Biochimie (spectrofotometre UV/VIS, spectrofluorimetru, centrifugă cu răcire, aparate de electroforeză şi western-blot, UV/VIS transiluminator, băi termostat, balanţe analitice, agitatoare) şi
 • BCUM de Biologie Moleculară (sistem de multidetecţie pe microplăci TECAN, Densitometru de imagine computerizat, spectrofotometru).
Keratinocite crescute 72 ore pe o placă acoperită cu colagen I  (´20) CERES 1
Echivalentul dermic  după 24 ore  de la iradierea gamma (´20) CERES 2

 

Pagină actualizată la 08 Noiembrie 2010.