Proiecte ale Băncii Mondiale

A. În calitate de conducător/director de proiect

Proiect universitar CNFIS «Laborator de culturi celulare animale», 1999 –2002

Proiect PSAD «Program complex de studii aprofundate şi doctorat în domeniul biologiei moleculare», 1998-2002

În calitate de partener de proiect

Proiect BCUM «Centru de cercetare şi formare în domeniul biologiei moleculare», conducător prof. dr. M. Costache

Proiect PMC «Utilizarea sărurilor vanadiului în procesul de diabetogeneză la şobolanii bio-breeding», conducător Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti, prof. D. Cheţa

Proiect PSAD «Studii clinice, hormonale şi de biologie moleculară asupra 5 alpha reductazei în  maladii androgen-dependente», conducător Institutul de endocrinologie C.I. Parhon, prof. C. Dumitrache

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 08 Noiembrie 2010.