Proiecte de cercetare în curs de derulare

A. În calitate de conducător/director de proiect

CNCSIS A 254/2003, 2004, 2005 «Modele celulare pentru studiul modificărilor structurale şi funcţionale ale fibroblastelor pulmonare în maladii profesionale şi asociate mediului»

CERES 1-149/2001-2003 «Studii privind acţiunea unor efectori fizici şi chimici asupra sistemului antioxidant şi apoptozei în culturi de celule animale»

CERES 3-103/2003-2005 «Modele celulare pentru studiul in vitro a mecanismelor moleculare care stau la baza reparării leziunilor pielii»

CERES 4-254/2004-2006 «Studii in vitro privind mecanismul fibrogenezei indusă de citotoxicitatea metalelor»

VIASAN 196/2003-2005 «Model celular de studiu a patogenezei fibrozei pulmonare»

VIASAN 300/2004-2006 «Nou model celular de studiu a fibrozei pulmonare indusă de unele noxe profesionale»

BIOTECH 1122/2004-2006 «Dezvoltarea unor biotehnologii de cultivare a unor celule umane în scopul aplicării lor în practica medicală»

B. În calitate de partener de proiect

CERES 100/2003-2005 «Modificări structurale şi funcţionale ale componentelor sistemului imun induse de iradierea gamma». Conducător: Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei

MATNANTECH 202 (403)/2004-2006 «Aliaje româneşti cu biocompatibilitate crescută şi risc scăzut la alergii, cu aplicaţii în ingineria tisulară» Conducător: Institutul de Chimie Fizică I.G. Murgulescu

MATNANTECH 205 (403)/2004-2006 «Biomateriale pe bază de noi structuri de aerogeluri formate din polimeri naturali, TiO2 şi silicaţi cu aplicaţii dirijate» Conducător INCDTP-Sucursala ICPI Bucureşti

RELANSIN 2129/2004-2006 «Procedeu tehnologic şi instalaţie performantă de procesare computerizată a hidrogelurilor de colagen utilizate ca biomateriale» Conducător SC ECOPROIECT SRL

VIASAN /2004-2006 «Studiul riscului de transfornare în melanomul malin al leziunilor pigmentare» Conducător UMF Bucureşti

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 08 Noiembrie 2010.