Centrul de cercetări "Catalizatori şi procese catalitice"

Direcţii tematice

  • noi sisteme catalitice pentru eliminarea emisiilor de SO2 şi NO;
  • desulfurarea catalitică a fracţiilor petroliere şi a fluxurilor gazoase;
  • studii asupra proprietăţilor electronice ale catalizatorilor în corelare cu performanţele lor catalitice;
  • catalizatori coloizi imobilizaţi în matrice solidă;
  • oxidarea selectivă a hidrocarburilor pe solide mezoporoase;
  • conversia alcanilor şi alchenelor pe catalizatori solide acide;
  • catalizatori pentru hidrogenări chemo, stereo şi diastereoselective ale unor compuşi organici;
  • folosirea zeoliţilor mezoporoşi ca suporturi pentru catalizatori chirali;
  • dimerizarea şi oligomerizarea alchenelor inferioare pe catalizatori complecşi organometalici imobilizaţi sau încastraţi în zeoliţi.

Evenimente

 

 

 

Info

Adresa Bd. Elisabeta 4-12, sector 3, cod postal 70346, Bucureşti, PO Box 12-241
Tel/Fax 021-4100241
Email vasile.parvulescu@g.unibuc.ro
WWW
Subordonare Facultatea de Chimie
Domeniu Cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul preparării, caracterizării şi testării catalizatorilor în procese chimice. Elaborarea de noi catalizatori şi procese de contact. Expertizare de catalizatori şi activitate de consulting.
Persoana juridica
Centru de excelenţă

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 23 August 2011.