Dezvoltarea de noi materiale pentru aplicaţii industriale ale tehnologiei de control catalitic al NOx la temperaturi scăzute folosind drept agenţi de reducere amestecuri gazoase H2/CO şi H2/HC

Program: Capacităţi, Modul III din PN II.

Contract nr.:

Denumire contractor: Universitatea din Bucureşti

Parteneri:

Universitatea din Bucureşti, România

Universitatea din Nicosia, Cipru

Valoare: 49584 lei

Perioada: 2010 – 2011

B.Bilateralu cu Cipru:
·         Titlul proiectului: „Dezvoltarea de noi materiale pentru
aplicatii industriale ale tehnologiei de control catalitic al NOx la
temperaturi scazute folosind drept agenti de reducere amestecuri
gazoase H2/CO  si H2/HC”

·         Nr. Contractului 441/28.06.2010

·         Anul finalizării 2011

·         Durata proiectului 1an si 10 luni

·         Partener român Prof. Vasile Parvulescu

·         Director de proiect Prof. Vasile Parvulescu

·         Partener străin  Prof. Angelos M. Efstathiou

·         Obiective generale urmărite:

1. Sinteza unei serii de catalizatori pentru H2/CO-SCR si H2/HC-SCR
2. Evaluarea activitatii catalizatorilor preparati si corelarea
acesteia cu datele rezultate din caracterizare

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 30 Noiembrie 2011.