Sistem integrat pentru obtinerea carburantului sintetic pentru aviatie din biomasa algala (ALGALSAF)

Acronim: ALGALSAF

Organizatii partenere:

  • Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie- ICECHIM (Coordonator)
  • Institutul de Cercetari Produse Auxilaiare Organice –Partener _P1
  • Universitatea din Bucuresti _partener-P2
  • S.C. CHIMGAZ S.R.l. – partener- P3

Incheiat in cadrul programului Parteneriate, Subprogram Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicata

Directie de cercetare: Energie

Obiective:

  • Elaborarea tehnologiilor pentru cultivarea mixotrofa a microalgelor, de recoltare a biomasei algale si de obtinere a uleiului algal si/sau al esterilor metilici de acizi grasi, de fabricare a combustibilului sintetic pt aviatie;
  • Dezvoltarea de tehnologii pt procesarea biomasei algale pt obtinerea precursorilor ai combustibilului pt aviatie;
  • Elaborarea de tehnologii pt procesarea catalitica simultana in system integrat a amestecului de ulei algal si/sau esteri metilici de acizi grasi si derivati de furan pentru obtinerea unor derivati de alcooli;
  • Dezvoltarea de tehnologii pt procesarea  catalitica simultana, in sistem integrat, prin reactii de deshidratare, hidrocracare si izomerizare  a derivatiilor de alcooli;
  • Elaborarea studiului de fezabilitate si analiza ciclului de viata pentru tehnologiile de producer a combustibilului sintetic pt aviatie din microalge.

Perioda: 36 de luni. 2.07.2012-30.06.2015

151- Extensive valorization of lignin and salicylic acid to bulk and fine chemicals (LISALCHEM)

Încheiat în cadrul Program PARTENERIATE, „Subprogram  Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă”

DIRECTIA DE CERCETARE D7: Materiale, procese si produse inovative

Denumirea organizaţiei  participante in proiect

Acronim organizatie

Tip organizaţie

Rolul organizaţiei in proiect

(Coordonator/partener)

Universitatea din Bucuresti

UOB

UNI

Coordonator

Institutul Naţional
de Cercetare - Dezvoltare
pentru Chimie si Petrochimie

ICECHIM

INCD

P1

Centrul de Chimie Organica
"Costin D. Nenitescu"
al
Academiei Romane

CCO

I-AR

P2

BIOMASS ENERGY Consulting SRL

 

SRL

P3

Poll Chimic SA

 

SACD

P4

Obiectiv I - Extractia ligninei si a acidului salicilic

Obiectiv II-Catalizatori pentru depolimerizarea ligninei

Obiectiv III -Catalizatori pentru acilarea/alchilarea ligninei defragmentate si sinteze de lignani

Obiectiva IV -Depolimerizarea ligninei

Obiectiv V - Acilarea/alchilarea ligninei defragmentate

Obiectiv VI - Sinteze de lignani

Obiectiv VII -Optimizarea structurii catalizatorului de depolimerizarea ligninei

Obiectiv VIII -Optimizarea procesului de depolimerizare a ligninei

Obiectiv IX -Optimizarea sintezei catalizatorilor pentru acilarea/alchilarea ligninei defragmentate si sinteze de lignani

Obiectiv X- Optimizarea sintezei de surfactant si sintezei de lignani

Obiectiv XI - Diseminare finala

9 -  DESIGN OF ORGANIC SPACERS FOR CONSTRUCTING METAL- ORGANIC FRAMEWORKS (MOFs) – TOWARDS A BETTER CONTROL ON THE POROUS ARCHITECTURE AND ACTIVE CATALYTIC SITES

Contract incheiat intre între Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Chimie, Departamentul de Chimie Anorganica în calitate de Coordonator şi  Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Chimie, Centrul de Cercetare „Catalizatori si Procese Catalitice”, în calitate de responsabil de proiect P1

36 luni

Program PN II IDEI, Subprogram Proiecte Complexe de cercetare exploratorie

16 - New catalytic route from biomass waste to fuel

Denumirea Programului din PN II: IDEI

Programul de Cercetare Romania – Elvetia

  • Director proiect: Prof. Dr. Vasile Parvulescu

Partener Elvetia: Institute for Chemical and Bioengineering

113EU – Innovative Synthesis in Continuous-Flow Processes for Sustainable Chemical Production”,

Program Capacitati

Perioda 48 luni, 2011-2014

Obiectiv general: Cai inovative pentru productia chimica sustenabila

 

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 17 Aprilie 2013.