Fotocatalizator pentru productia de hidrogen si combustibili din biomasa si ape reziduale (FOTOCOMB)

Nr. CONTRACT
PNCDI II Parteneriate 21-048/18.09.2007

PARTENERI
Coordonator - Universitatea din Bucuresti - Prof. dr. Vasile Parvulescu
Partener 1. Universitatea Tehnica “Gheorghe Asachi ” Iasi - Prof . Dr. Dan Cascaval
Partener 2. Universitatea Babes - Bolyai Cluj-Napoca - Prof . Dr. Simion Simon

REZULTATE

Obtinerea de hidrogen si combustibili din ape reziduale cu compusi organici si biomasa 
Elemente de noutate:

  • Studii fotocatalitice ale tratarii apelor reziduale si biomasei pentru a furniza o modalitate de mare eficienta în producerea de hidrogenului si biodiesel ;
  • O ptimizarea preoceselor catalitice prin propunerea de noi siteme , mult mai eficiente în termeni de randament si viteza a producerii hidrogenului ;
  • Studiul fotobiocatalitic al biomasei în scopul asigurarii combustibililor ;
  • Producere fotobiologica a combustibililor din microalge .
Beneficiarii rezultatelor: Industria energetica
 
Toate obiectivele au fost atinse. 

Buget proiect (conform ultim act aditional): 1.184.390 Lei


Cofinanţare: 0 Lei

Perioada de desfasurare: 37 luni

Participare tineri cercetatori

Universitatea din Bucureşti


Mihaela Florea – lector dr. / CS III
Bogdan Cojocaru – dr. / AC
Ştefan Neaţu – doctorand / AC
Iosif Florentina – doctorand / AC

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi


Alexandra-Cristina Blaga – asistent universitar / CS III
Elena Folescu – doctorand
Ştefănica Cămăruţ – doctorand
Anca-Marcela Lupăşteanu – doctorand

Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca


Mihai Vasilescu – asistent universitar dr.
Mihaela Aluaş – cercetător ştiinţific
Flaviu Valeriu Romulus Turcu – doctorand

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 19 Noiembrie 2010.