Contract FOTOCOMB: Obiective

Etapa I. Sinteza de noi sisteme fotocatalitice pe baza de semiconductori si fotosensibilizatori complecsi ftalocianinici incapsulati in materiale structurate – Catalizatori model continand derivati ftalocianinici in zeoliti si materiale mezoporoase; Catalizatori semiconductori structurati.


Activitatea I.1. Proiectarea de noi sisteme fotocatalitice continand fotosensibilizatori incorporati in materiale structurate – Catalizatori model continand derivati ftalocianinici incorporati in zeoliti si materiale mezoporoase.


Activitatea I.2. Prepararea de site moleculare cu poliwolframati incorporati – Catalizatori model continand derivati poliwolframati imobilizati in matrice de tip hidrotalcit.


Activitatea I.3. Proiectarea si sinteza de fotocatalizatori bazati pe materiale semiconductoare structurate promotate – Catalizatori model continand sulfuri de metale tranzitionale structurate si promotate cu metale nobile.


Activitatea I.4. Caracterizarea avansata a sistemelor catalitice hibride – FTIR, Raman, DR-UV-Vis, adsorbtie-desorbtie de N 2 la 77 K, etc.


Etapa II. Hidrogen din biomasa si ape reziduale continand molecule organice folosind site moleculare ce contin fotosensibilizatori absorbanti de lumina vizibila – Hidrogen din biomasa si ape reziduale continand molecule organice.


Activitatea II.1. prepararea si investigarea proprietatilor nanoparticulelor acoperite cu dendroni fotoactivi constand in cromofori legati de donori si/sau acceptori de electroni – Catalizatori model continand nanoparticule de TiO 2 acoperite de dendroni fotoactivi. Obtinerea de modele ale fotocatalizatorilor din masuratori RMN, FTIR, Raman, RES, DR-UV-Vis, adsorbtie-desorbtie de N 2 la 77 K, etc.


Activitatea II.2. Evaluarea activitatii fotocatalitice a sistemelor preparate in fotodescompunerea apelor reziduale din industria zaharului – Obtinerea de hidrogen prin fotodescompunerea apelor reziduale din industria zaharului.


Etapa III. Hidrogen din biomasa si ape reziduale continand molecule organice folosind site moleculare ce contin polioxoanioni si semiconductori heterogeni – Catalizatori model polioxoanioni incapsulati; Catalizatori model semiconductori promotati; Hidrogen din biomasa si ape reziduale continand molecule organice.


Activitatea III.1. evaluarea activitatii fotocatalitice a sistemelor preparate in obtinerea de hidrogen din biomasa – Obtinerea de hidrogen prin tratarea fotocatalitica a suspensiilor de biomasa.


Activitatea III.2. Optimizarea design-ului fotocatalizatorilor continand fotosensibilizatori sau materiale semiconductoare prin experimente “operando” – Fotocatalizatori model optimizati.


Etapa IV. Cuplarea proceselor fotocatalitice pentru producerea combustibililor din biomasa – Combustibili lipidici din biomasa; Catalizatori model continand dendroni stabilizand nanoparticule de Au sau Pt.


Activitatea IV.1. Sinteza de fotocatalizatori prin organizarea de dendroni in jurul nanoparticulelor de aur sau platina – Catalizatori model continand dendroni stabilizand nanoparticule de Au sau Pt.


Activitatea IV.2. Sinteza TiO2 dopat cu N sau/si S si a unor materiale moi de tip Bi2O3 – Catalizatori model continand TiO2 dopat cu N, S sau Bi2O3.


Etapa V. Cuplarea proceselor helio-catalitice si biologice pentru producerea combustibililor din biomasa si conversia energiei solare in biodiesel de catre microalge.


Activitatea V.1. Folosirea acestor sisteme fotocatalitice fara donori de electroni de sacrificiu, dar in prezenta catalizatorilor de oxidare precum IrO2 sau RuO2 pentru obtinerea combustibililor din biomasa – Obtinerea biocombustibililor prin tratarea suspensiilor de biomasa in prezenta de fotocatalizatori continand nanoparticule de Au sau Pt stabilizate cu dendroni.


Activitatea V.2. Testarea catalizatorilor dopati in fototratarea biomasei in prezenta unor bacterii – Combustibili lipidici din biomasa.


Activitatea V.3. Diseminarea rezultatelor prin organizarea unui workshop international – Organizarea unui workshop international pe aceasta tematica.


Activitatea V.4. Fondarea unei tehnici de lucru inalte la nivel de laborator in producerea si inductia lipidelor – Metodologie de laborator pentru producerea si inductia lipidelor.


Activitatea V.5. Demonstrarea fezabilitatii atingerii eficientelor de conversie solara ridicata si a productivitatii lipidelor necesare producerii de biodiesel – Conversii solare si productivitati ridicate ale lipidelor necesare producerii de biodiesel.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 19 Noiembrie 2010.