Contract FOTOCOMB: Rezultate

Etapa I: Sinteza de noi sisteme fotocatalitice pe bază de semiconductori şi fotosensibilizatori complecşi ftalocianinici încapsulaţi în materiale structurate


Buget de stat = 120.000 Lei
Cofinanţare = 0 Lei

Rezultate intermediare:
3 articole publicate din care 2 în reviste cotate ISI
3 comunicări ştiinţifice
1 concept de utilizare de noi surse energetice

Achiziţii realizate:
GC – TCD = 3.000 Lei (plată parţială)
Reometru = 16.200 Lei
Biuretă digitală = 1.939,96 Lei
Cheltuieli materiale şi servicii = 21.660,04 Lei

Etapa II: Hidrogen din biomasă şi ape reziduale conţinând molecule organice folosind site moleculare care conţin fotosensibilizatori absorbanţi de lumină vizibilă, polioxoanioni şi semiconductori heterogeni


Buget de stat = 406.234 Lei
Cofinanţare = 0 Lei

Rezultate intermediare:
3 articole publicate în reviste cotate ISI
1 concept de utilizare de noi surse energetice

Achiziţii realizate:
GC – TCD = 13.282,67 Lei (plată parţială)
MS – portabil = 28.089,51 Lei (plată parţială)
Bioreactor = 98.229,86 Lei
Cheltuieli materiale şi servicii = 29.515 Lei

Etapa III: Hidrogen din biomasă şi ape reziduale conţinând molecule organice folosind site moleculare care conţin polioxoanioni şi semiconductori heterogeni


Buget de stat = 274.236 Lei
Cofinanţare = 0 Lei

Rezultate intermediare:
9 articole publicate în reviste cotate ISI
1 concept de utilizare de noi surse energetice
1 tehnologie de reducere a preţului în domeniul energetic
1 tehnologie în domeniul securităţii energetice

Achiziţii realizate:
MS–portabil = 42.122,90 Lei (plată parţială)
Accesorii MS = 17.771,10 Lei (plată parţială)
Transmiter CO2 şi accesorii = 23.519,18 Lei
Cheltuieli materiale şi servicii = 30.138,31 Lei

Etapa IV: Cuplarea proceselor foto, helio-catalitice pentru producerea combustibililor din biomasă


Buget de stat = 97.872 Lei (Credit de angajament)
Cofinanţare = 0 Lei

Rezultate intermediare:
1 articol publicat în revista cotata ISI
2 articole acceptate spre publicare din care unul într-o revistă cotată ISI
1 concept de utilizare de noi surse energetice

Achiziţii realizate:
nu au fost efectuate !!!

Etapa V: Cuplarea proceselor helio-catalitice si biologice pentru producerea combustibililor din biomasa si conversia energiei solare in biodiesel de catre microalge


Buget de stat = 264.382 lei
Cofinanţare = 0 Lei

Predare 15.10.2010

Rezultate intermediare estimate:
2 articole in reviste cotate ISI

Toate obiectivele au fost atinse.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 19 Noiembrie 2010.