Obiective

Obiectivele generale - rezultate estimate

  1) Dezvoltarea unor tehnologii curate pentru obtinerea de noi materiale avansate din:

  a) oxizi micsti din precursori de tip hidrotalcit - materiale cu efect de memorie, structura mezoporoasa si proprietati prestabilite

  b) zeolit modificat cu structura mezoporoasa si proprietati prestabilite obtinut prin valorificarea superioara a zacamintelor de zeoliti naturali autohtoni (clinoptilolit) furnizat de agentul economic cofinantator

  rezultat final - model functional

  2) Elaborarea unei tehnologii complexe integrate pentru utilizarea materialelor mentionate mai sus in depoluarea avansata a apelor reziduale provenite de la diferite fabricatii si din uz menajer pentru a permite incadrarea lor in conditiile de descarcare in emisar si in statiile de epurare NTPA-001, NTPA-002, NTPA-011 din anexa 1 la HG362 din 11.05.2005 aliniata la standardele europene 91/271/EEC;

  rezultat final: model functional

  3) Aplicarea noilor materiale si in procese de depoluare a combustibililor prin procedee prietenoase mediului

  4) Depunerea unei cereri de inregistrare brevet prevazuta pentru anul 2010

Obiective specifice programului Parteneriate

  1) Formarea de retele de cercetare in domeniul nanotehnologiilor si noilor materiale, prin colaborarea intre universitati, institute nationale de cercetare-dezvoltare, institute de cercetare din cadrul SNC si institute private cu activitate de proiectare-cercetare-dezvoltare;

  2) Atragerea cofinantarii cercetarilor de catre agenti economici de tip IMM beneficiari ai rezultatelor acesteia si implementarea rezultatelor cercetarii in practica;

  3) Cresterea capacitatii de integrare in parteneriate si programe la nivel european in aria tematica 4: Nanostiinte si nanotehnologii, materiale si noi procese de productie, urmarind dezvoltarea unei industrii bazate pe cunoastere si in aria tematica 6: Mediul ambiant (inclusiv schimbarile climatice).

 

Pagină actualizată la 23 Noiembrie 2010.