Rezultate

Etapa I – termen predare 17 dec. 2007

Precursori*/rezultate intermediare

 1. Studiu privind obtinerea materialelor avansate din precursori de tip hidrotalcit (HT) si valorificarea (reutilizarea) apelor de spalare de la sinteza HT
 2. Studiu privind caracterizarea reologica a pastelor ceramice pe baza de hidrotalcit si clinoptilolit modificat in vederea stabilirii compozitiei necesara prelucrarii prin extrudare
 3. Studiu privind stabilirea compozitiile pastelor pe baza de hidrotalcit si clinoptilolit modificat pentru. realizarea de sisteme extrudabile
 4. Studii privind caracterizarea pulberilor de precursori obtinuti de CO si P1 prin DRX si AFM
 5. Studiul si analiza poluantilor existenti in efluenti lichizi de la diferite platforme, analiza variatiei tipului si concentratiei poluantilor functie de natura materiei prime folosite si tipul de fabricatie
 6. Studii privind tratamentul termic al pulberilor sintetizate de CO si P1 
 7. 13 retete (hidrotalciţi Mg/Al cu diferite rapoarte molare Mg/Al şi compuşi tip hidrotalcit: NiAl, MgAlMo, MgNiAlMo; compusi tip clinoptilolit modificat)

Achizitii realizate

• Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 26100 lei : CO (UB) Titrator cu funcţie reglare TIM 854NB – 20000 lei; P2 (INCDMNR) – Moara planetara cu bile PM100 şi accesorii (plata transa I - 3100 lei); P3 (INFLPR) - Difractometru de raze X (achitat parţial) – 3000 lei din 158000lei; P2 (INCDMNR) - 5980,7 lei calculatoare electronice şi - echipamente periferice - software MATHCAD Locked License

• Materiale consumabile – 5025,5 lei (buget)
• Obiecte de inventar – 5255,04 lei
• Servicii terţi – amenajare spaţii laboratoare 1500 lei

 

Etapa II –1 termen predare 15.06.2008

Precursori*/rezultate intermediare

3 retete –compusi ternari Mg-Co-Al-CO3, Co-Al-MoO4 si cuaternar Mg-Co-Al-MoO4

4 solutii/modele conceptuale: - Adaptarea metodelor de caracterizare analiza prin difractie de raze X si AFM la studiul materialelor solide extrudate/fasonate - Stabilirea parametrilor pentru sinteza de sisteme ternare (Mg-Ni-Al-CO3, Mg-Co-Al-CO3, Mg-Al-MoO4, Ni-Al-MoO4, Co-Al-MoO4) sisteme cuaternare (Mg-Ni-Al-MoO4), (Mg-Co-Al-MoO4) - Stabilirea parametrilor pentru conditionarea pulberilor de HT si a pulberilor de clinoptilolit natural modificat, prepararea pastelor si extrudarea lor - Recuperare componente utile prin reintroducerea filtratului in noi preparari de compusi tip hidrotalcit

Achizitii realizate

Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 63225.1 lei CO (UB) autoclava, plata partiala 13507.10 lei din valoarea totala 21543.90 lei ; P2 (INCDMNR) – Moara planetara cu bile PM100 si accesorii (plata transa II – 19000 lei); P3 (INFLPR) - Difractometru de raze X (achitat partial) – 24656 din 158000lei; microscop de forta atomica (achitat partial) 6.062 lei din 62.122 lei • Materiale consumabile – 2938 lei (buget)

Etapa II – 2 termen predare 15.12.2008

Precursori*/rezultate intermediare

 • 19 retete de clinoptilolit modificat
 • 5 Proiecte model experimental - scheme flux tehnologic si aparative pentru realizarea noilor materiale si utilizarea lor in procese de depoluare a apelor reziduale
 • 2 Solutii - Selectarea parametrilor pentru producerea de clinoptilolit modificat pornind de la clinoptilolit natural - Selectarea parametrilor pentru utilizarea materialelor avansate obtinute de CO si P1 la depoluarea apelor reziduale si regenerarea acestora
 • Studiul performantelor materialelor de tipul oxizi micsti proveniti din HT Mg-Al-Mo in desulfurarea catalitica a benzinelor contaminate cu alchilmercaptani
 • Perfectionare personal

Achizitii realizate

Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 51599,13 lei de la buget CO (UB) spectrofotometru UV-VIS 45490,13 lei ; P4 (ICEMENERG)

Conductometru portabil WTW cu celula de conductivitate plata partiala 6109 lei din 7269,71 lei

Materiale consumabile – 19651,07 lei (buget)

Prestari servicii - audit financiar 4850 lei

Etapa III – 1 termen predare 25.07.2009

Precursori*/rezultate intermediare

 • 5 proceduri finale pentru prepararea HT sisteme ternare (Mg-Ni-Al-CO3, Mg-Co-Al-CO3, Mg-Al-MoO4, Ni-Al-MoO4, Co-Al-MoO4) cu recuperarea compusilor utili din apele de spalare -
 • proceduri finale pentru modificarea clinoptilolitului natural in vederea cresterii capacitatii de retinere a Cr din ape reziduale
 • 14 retete de preparare si conditii de extrudare a pastelor pe baza de clinoptilolit natural si compusi HT ternari
 • solutie de utilizare a materialelor avansate obtinute pe baza de clinoptilolit modificat si hidrotalciti in procese de depoluare a apelor contaminate cu poluanti organici
 • studiul performantelor materialelor de tipul oxizi micsti proveniti din HT sisteme ternare in desulfurarea catalitica a benzinelor contaminate cu alchilmercaptani

Achizitii realizate

materiale consumabile – 417.72 lei servicii – curatare cartus imprimanta– 18,99 lei

Etapa III-2 termen predare 11.12.2009

Precursori*/rezultate intermediare

 • 4 proceduri finale pentru prepararea HT sisteme cuaternare (Mg-Ni-Al-MoO4, Mg-Co-Al-MoO4) cu recuperarea compusilor utili din apele de spalare
 • 1 procedura finala pentru modificarea clinoptilolitului natural in vederea cresterii capacitatii de retinere a compusilor fenolici
 • 12 retete de preparare si conditii de extrudare a pastelor pe baza de clinoptilolit natural si compusi HT sisteme cuaternare
 • solutie finala de utilizare a materialelor avansate pe baza de clinoptilolit modificat si hidrotalciti in procese de depoluare a apelor reziduale
 • studiul performantelor materialelor de tipul oxizi micsti proveniti din HT sisteme cuaternare in desulfurarea catalitica a benzinelor contaminate cu alchilmercaptani

Etapa IV termen predare 17.11.2010

Rezultate finale

 1. Tehnologie de laborator de obtinere a materialelor avansate din precursori de tip hidrotalcit (HT) si clinoptilolit natural modificat si de utilizare a lor in procese de depoluare a efluentilor lichizi - Documentatie de executie model functional – specificatie tehnica
 2. Tehnologie complexa integrata de depoluare a apelor uzate incarcate cu metale grele rezultate din industria energetica pe materiale compozite de tip hidrotalcit si clinoptilolit
 3. Cerere de brevet depusa nr. A/01118 din 16.11.2010

 

 

Pagină actualizată la 23 Noiembrie 2010.