Materiale avansate derivate din compusi de tip hidrotalcit si clinoptilolit pentru indepartarea poluantilor din ape reziduale si fractii petroliere lichide prin metode prietenoase mediului (ECOPAM)

Una din cele mai importante probleme ale societatii actuale este cea legata de depoluarea solului, apelor si atmosferei. Proiectul propune punerea la punct a unei tehnologii complexe, integrate pentru obtinerea de materiale avansate nanostructurate cu proprietati de adsorbanti, schimbatori de ioni si catalitice pornind de la materii prime zeoliti naturali (clinoptilolit) si compusi de tip hidrotalcit si pentru utilizarea acestor materiale in procese de depoluare a efluentilor industriali (lichizi si gazosi).

Una din directiile de cercetare este sa se obtina materiale avansate cu activitate pentru depoluare prin modularea capacitatilor de adsorbtie, schimb ionic si catalitice ale compusilor de tip hidrotalcit si ale clinoptilolitului (disponibil ca resursa naturala autohtona), folosind diferite tehnici de pretratament in vederea obtinerii de materiale cu proprietati prestabilite (tailored) selective pentru diferiti poluanti. Se anvizajeaza ca tehnologia de obtinere a materialelor avansate sa permita recuperarea apelor de spalare astfel incat sa fie o metodologie de lucru prietenoasa mediului.

A doua directie de cercetare este orientata spre folosirea materialelor avansate obtinute, in depoluarea apelor reziduale industriale, in scopul atingerii obiectivelor impuse de normativele interne si internationale pentru a se asigura conservarea si managementul durabil al resurselor de apa asigurand totodata costuri scazute de capital si consumuri energetice limitate. Actualmente tehnologiile de purificare avansata a apelor folosesc ca schimbatori de ioni, anioniti si cationiti pe baza de rasini organice a caror sinteza implica si aparitia de reziduuri extrem de toxice. Inlocuirea acetor tipuri de schimbatori de ioni cu clinoptilolit (cationit natural) si hidrotalciti (anioniti ce pot fi obtinuti prin metode de sinteza relativ ieftine si mai putin poluante sau chiar din surse naturale cum ar fi zacaminte de hidrotalciti) conduce la scaderea riscului contaminarii mediului prin tehnologia de obtinere a schimbatorilor de ioni. In cadrul proiectului, se va incerca eliminarea urmelor de metale tranzitionale (Ni, Cd, Pb, Cu, Zn, Cr)si a poluantilor organici hidrofobi (fenoli si compusi fenolici. benzen si derivatii lui, coloranti, etc) prin cuplarea proceselor de adsorbtie si schimb ionic (procese neenorgofage prietenoase mediului) folosind ca adsorbanti / schimbatori de ioni materiale avansate obtinute prin modificarea proprietatilor zeolitilor naturali de tip clinoptilolit si a compusilor de tip hidrotalcit.

A treia directie de cercetare se refera la indepartarea poluantilor cu sulf din fractii petroliere lichide folosind procese catalitice mediate de catalizatori pe baza de hidrotalciti/clinoptilolit modificati in scopul obtinerii de carburanti ecologici prin diminuarea emisiilor de SO2 in atmosfera ca urmare a utilizarii acestora in industria transporturilor.

A patra directie de cercetare urmareste posibilitatea valorificarii materialelor avansate uzate in urma folosirii lor in procese de depoluare in vederea diminuarii cantitatilor de deseuri, respectandu-se astfel principiile de baza ale proceselor prietenoase mediului. In acest scop, se va analiza posibilitatea utilizarii materialelor avansate uzate (ca urmare a retinerii ionilor metalici din apele reziduale prin adsorbtie/schimb ionic), prin folosirea lor in calitate de catalizatori pentru depoluarea fluxurilor gazoase contaminate.

Se vor evalua, verifica si testa variantele tehnologice propuse in scopul selectarii metodei optime din punct de vedere al avantajelor financiare in conditiile respectarii standardelor europene de calitate 91/271/EEC si a normelor de securitate industriala. Se urmareste implementarea cunostintelor si tehnologiilor noi, nanomaterialelor si proceselor de productie in aplicatii sectoriale si inter-sectoriale. Realizarea proiectului va avea un dublu efect asupra mediului: reducerea poluarii si valorificarea superioara a unor resurse naturale autohtone. Aplicarea tehnologiei la agentul economic partcipant in proiect cat si implicarea agentilor de tip IMM cum este si unul din partenerii din acest proiect va spori competitivitatea produselor romanesti pe piata europeana si va mari productia fizica din tara, cu efecte sociale importante, precum crearea de noi locuri de munca, cresterea veniturilor populatiei si asigurarea sanatatii oamenilor. Proiectul creaza premize de introducere a unui proiect FP7 in cadrul domeniului tematic 4. Nanostiinte, Nanotehnologii, Materiale si noi Procese de Productie.

Durata contractului

3 ani (18.09.2007 - 17.09.2010)

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 23 Noiembrie 2010.