Centrul de cercetări "Catalizatori şi procese catalitice"

Catalizatori_si_Procese_Catalitice.pdf Catalizatori_si_Procese_Catalitice.pdfCatalizatori_si_Procese_Catalitice.pdf

DirectorProfesor Doctor Vasile Parvulescu

Direcţii tematice

  • noi sisteme catalitice pentru eliminarea emisiilor de SO2 si NO;
  • desulfurarea catalitica a fractiilor petroliere si a fluxurilor gazoase;
  • studii asupra proprietatilor electronice ale catalizatorilor in corelare cu performantele lor catalitice;
  • catalizatori coloizi imobilizati in matrice solida;
  • oxidarea selectiva a hidrocarburilor pe solide mezoporoase;
  • conversia alcanilor si alchenelor pe catalizatori solide acide;
  • catalizatori pentru hidrogenari chemo, stereo si diastereoselective ale unor compusi organici;
  • folosirea zeolitilor mezoporosi ca suporturi pentru catalizatori chirali;
  • dimerizarea si oligomerizarea alchenelor inferioare pe catalizatori complecsi organometalici imobilizati sau incastrati in zeoliti.

Proiecte

- Materiale avansate derivate din compusi de tip hidrotalcit si clinoptilolit pentru indepartarea poluantilor din ape reziduale si fractii petroliere lichide prin metode prietenoase mediului (ECOPAM)
- Fotocatalizator pentru productia de hidrogen si combustibili din biomasa si ape reziduale
- Aminoacizii, unităţi structurale în sinteze selective
- Activarea catalitica a hidrocarburilor aromatice pe ferite in prezenta de N2O pentru obtinerea de produsi de oxidarea partiala
- Caracterul semiconductor al oxizilor micsti si activitatea lor in indepartarea catalitica a compusilor organici volatili
- Noi catalizatori oxizi mezostructurati de tip M-Mg-Al-O din precursori hidrotalciti pentru combustia catalitica si dehidrogenarea oxidativa a alcanilor inferiori
- Modific­­ări induse de efectul de memorie în caracteristicile fizico-structurale ale hidrotalciţilor. Elaborarea de criterii pentru proiectarea de catalizatori folosiţi în sinteza organică fină.

Evenimente

RomCat
Pagină actualizată la 11 Mai 2010.

Info

Adresa Bd. Elisabeta 4-12, sector 3, cod postal 70346, Bucureşti, PO Box 12-241
Tel/Fax 021-4100241
Email vasile.parvulescu@g.unibuc.ro
WWW
Subordonare Facultatea de Chimie
Domeniu Cercetări fundamentale şi aplicative în domeniul preparării, caracterizării şi testării catalizatorilor în procese chimice. Elaborarea de noi catalizatori şi procese de contact. Expertizare de catalizatori şi activitate de consulting.
Persoana juridica
Centru de excelenţă