Dezvoltarea de noi materiale pentru aplicaţii industriale ale tehnologiei de control catalitic al NOx la temperaturi scăzute folosind drept agenţi de reducere amestecuri gazoase H2/CO şi H2/HC


Program: Capacităţi, Modul III din PN II.


Contract nr.:


Denumire contractor: Universitatea din Bucureşti


Parteneri:

Universitatea din Bucureşti, România

Universitatea din Nicosia, Cipru


Valoare: 49584 lei


Perioada: 2010 – 2011
Pagină actualizată la 11 Mai 2010.