Al 7-lea Colocviu al catedrei de limba română,
(Bucuresti, 7-8 decembrie 2007)

Limba română. Dinamică sincronică, dinamică diacronică, dinamica interpretării


Programul general


Vineri, 7 decembrie

09.30-09.4– DESCHIDERE (Gabriela Pană Dindelegan)

9.45-11,00 – ŞEDINŢĂ PLENARĂ, Sala de Consiliu

Grigore Brâncuş (Acad. Rom) – Problemele vocabularului autohton în TILR

Monica Busuioc, Florin Vasilescu (Instit. de Lingv.) – Tezaurul limbii române

Ioana Vintilă-Rădulescu (Instit. de Lingv.) – Cum ... iubim femeile (şi cum vorbim despre ele)

11,00-11,30 – PAUZĂ DE CAFEA ŞI EXPOZIŢIE DE CARTE (Catedra de limba română)

11,30-13,00 – ŞEDINŢĂ PLENARĂ (partea a II-a), Sala de Consiliu

Michael Metzeltin şi Petrea Lindenbauer (Univ. Viena) – Problemele genitivului din perspectiva străină

Carmen Dobrovie-Sorin (CNRS, Paris) – Trăsături inerente şi trăsături moştenite prin acord: pronumele şi adjectivele posesive din română

Alexandra Cornilescu (Univ. Buc.) – Distincţia „uz” – „menţiune” şi sintaxa numelor proprii româneşti

Marika Lekakou, Olaf Koeneman (Edisyn Project, Meertens Institute, Amsterdam), Prezentarea proiectului european de Sintaxă dialectală

13,00-14,30 – PAUZĂ DE MASĂ

14,30-16,00 – COMUNICĂRI PE SECŢIUNI

16,00-16,30 – PAUZĂ DE CAFEA ŞI EXPOZIŢIE DE CARTE (Catedra de limba română)

16,30-19.00 – COMUNICĂRI PE SECŢIUNI

19.00-21.00 – COCKTAILSambata, 8 decembrie

9.30-11.15 – COMUNICĂRI PE SECŢIUNI

11.15-11.45 – PAUZĂ DE CAFEA ŞI EXPOZIŢIE DE CARTE (Catedra de limba română)

11.45-13.30 – COMUNICĂRI PE SECŢIUNI

13.30-15.00 – PAUZĂ DE MASĂ

15.00-16.45 – COMUNICĂRI PE SECŢIUNI

16.45-17.15 – PAUZĂ DE CAFEA ŞI EXPOZIŢIE DE CARTE (Catedra de limba română)

17.15-19.00 – COMUNICĂRI PE SECŢIUNI

Mergi sus!

Sectiunea Morfosintaxa (sala de consiliu)

Vineri, 7 decembrie

14,30-16,0– Moderatori: G. Dindelegan, C. Dobrovie Sorin

Ileana Baciu (Univ. Buc.) – Aspect şi Grup Prepoziţional

Ion Giurgea (Univ. Paris 7) – Pronume descriptive

Emil Ionescu (Univ. Buc.) – Verbe de contact fizic şi termeni care denumesc părţi ale corpului în română. O perspectivă contrastivă

Gabriela Bîlbîie (Univ. Paris 7), Blanca Croitor Balaciu (Paris 7, Instit. de Lingv.) – Aspecte privind coordonarea în grupul nominal

Mihaela Tănase Dogaru (Univ. Buc.) – Categoria de număr şi clasificatorii în limba română

Dana Niculescu (Univ. Amsterdam) – Cliticele pronominale cu sens posesiv din grupul nominal

 

16.30-17,30 – Moderatori: G. Dindelegan, C. Stan

Ştefan Găitănaru (Univ. Piteşti) – Structura sintactică a coreferenţialităţii

Adrian Chircu (U.B.B., Cluj-Napoca) – Despre adverbele corelative

Mirela Borchin (Univ. de Vest, Timişoara) – Fundamentele logice ale distribuţiei adverbelor de modalitate

Carmen Mîrzea Vasile (Instit. de Lingv.) – Adverbializarea adjectivului în limba română contemporană

Mihaela Găitănaru (Univ. Piteşti) – Despre adjectivul numeral

 

17.30-19.00 – MASĂ ROTUNDĂDinamica limbii, dinamica interpretării – cu referire la GALR (moderator: G. Dindelegan)

Participanţi: Gabriela Dindelegan (Univ. Buc.), Adrian Chircu (U.B.B., Cluj-Napoca), Mihaela Gheorghe (Univ. Transilvania, Braşov), Angelica Hobjilă (Univ. Al. I. Cuza, Iaşi), Maria Ţenchea (Univ. de Vest, Timişoara), Ştefan Găitănaru (Univ. Piteşti), Dana Manea (Instit. de Lingv.), Marina Rădulescu Sala (Instit. de Lingv.), Camelia Stan (Univ. Buc.), Rodica Zafiu (Univ. Buc.) ş.a.

Sambata, 8 decembrie (Sala de Consiliu)

9.30-11.15 – Moderatori: G. Dindelegan, E. Constantinovici

Ana-Maria Barbu (Instit. de Lingv.) – Valenţele verbale ca tipare de utilizare în corpus

Elena Constantinovici (Instit. de Lingv., Chişinău) – Structura semantică a verbelor de relaţie în limba română

Mona Arhire (Univ. Transilvania, Braşov) – Stilistica conversiei în cadrul grupului verbal

Ionuţ Geană (Instit. de Lingv.) – Tipare sintactico-semantice de verbe construite prepoziţional

Camelia Dragomir (Univ. Ovidius, Constanţa) – Perifrazele aspectuale de fază iminenţială din limba română

Aida Todi (Univ. Ovidius, Constanţa) – Între uz şi normă. Noutăţi privind flexiunea adjectivului în lucrări normative recente (GALR şi DOOM2)

Viorela-Valentina Dima (ASE) – Observaţii privind supinul adnominal

 

11.45-13.30 – Moderatori: G. Dindelegan, C. Lascu

Mihaela Gheorghe (Univ. Transilvania, Braşov) – Structuri de tipul Verb + Prepoziţie + Relativ

Corina Cilianu Lascu (ASE), Observaţii semantico-sintactice şi enunţiativ-discursive pentru un studiu contrastiv

Dafina Raţiu-Gasparin ­(Univ. Nantes) – On the syntax and semantics of multiple questions

Alice Toma (Univ. Buc.) – Un caz particular al relaţiei exceptive: « quitte à » (un studiu contrastiv de semantică textuală)

Irina Nicula (Instit. de Lingv.) – Utilizările pragmatice ale demonstrativului în româna actuală

Andreea Şovar (Instit. de Lingv.) – Construcţii cu verbe-suport în limba română

Ana-Maria Mihail (st., Univ. Buc.) – Tiparul de construcţie „nebunul de Mihai”

 

15.00-16.45 – Moderatori: G. Dindelegan, R. Zafiu

Camelia Stan (Univ. Buc.) – Grupul nominal românesc. Aspecte diacronice

Melania Roibu (Univ. Buc.) – Autonimie şi metalimbaj în structura replicilor-ecou

Blanca Croitor Balaciu (Instit. de Lingv.) – Aspecte privind „acordul” în determinare în limba română veche

Adina Dragomirescu (Instit. de Lingv.) – Parametrul tipologic al concordanţei negaţiei în limba română veche

Viviana Ilie (Instit.. de Lingv.) – Neexprimarea subiectului în texte originale din secolul al XVII-lea

Alexandru Nicolae (st., Univ. Buc.) – Altul vs un altul

 

17.15-19.00 – MASĂ ROTUNDĂ: Gramaticalizare şi funcţionare discursivă (moderator: R. Zafiu)

Participanţi: Larisa Avram, Oana Chelaru Murăruş, Alexandra Cornilescu, Gabriela Dindelegan, Isabela Nedelcu, Ariadna Ştefănescu, Andra Vasilescu (Univ. Buc.) ş.a.

Mergi sus!

Secţiunea PRAGMASTILISTICĂ (Sala 117, et. I stânga)

Vineri, 7 decembrie

14,30-16.0– Moderatori: R. Zafiu, L. Hoarţă Cărăuşu

Luminiţa Hoarţă Cărăuşu (Univ. Al. I. Cuza, Iaşi) – Strategii argumentative şi persuasive în discursul politic românesc actual

Viorica Molea (Fac. de Litere, Chişinău) – Valori ale limbajului în poezia tânără din Basarabia

Oana Boc (U.B.B., Cluj-Napoca) – Aspecte privind abordarea textului literar din perspectiva deschisă de lingvistica integrală

Ioan Milică (Univ. Al. I. Cuza, Iaşi) – Timp şi metaforă

Stanca Măda (Univ. Transilvania, Braşov) – Umorul în cadru profesional

Ileana Alexandrescu (Univ. Dunărea de Jos, Galaţi) – Evoluţii semantice în mass-media românească: între tehnica liberă a discursului şi discursul repetat

Carmen Ioana Radu (Instit. de Lingv.) – Teorii ale argumentaţiei şi rolul acesteia în cadrul comunicării conflictuale

16.30-19.00 – Moderatori: M. Cătănescu, A. Vasilescu

Angelica Hobjilă (Univ. Al. I. Cuza, Iaşi) – Microsistemul adjuvanţilor comunicativi – prezentare selectivă

Oana Chelaru Murăruş (Univ. Buc.) – Mâncăm „cu stil”: Metafora în limbajul culinar românesc

Liliana Hoinărescu (Instit. de Lingv.) – Valori pragmatice ale referinţei personale în româna vorbită actuală

Valerica Sporiş (Univ. L. Blaga, Sibiu) – Figuri ale repetiţiei adjectivale

Daniela Răuţu (Instit. de Lingv.) – Aspecte ludice ale „străinizării” numelui propriu în presa actuală

Ana-Maria Teodorescu (Univ. Buc.) – Dialogul mediatic – interacţiune instituţională

Ileana Popescu (C. N. Vlaicu vodă, C. de Argeş) – Pragmatica necuvintelor

Loara Ştefănescu (Univ. Buc.) – Dileme ale limbii române în era comunicării. Câteva observaţii asupra limbajului în context internaţional

Angelica Mihăilescu (Instit. de Ştiinţe ale Educaţiei) – Salutul în română şi în spaniolă. O perspectivă interculturală

Rodica Cârnu (Univ. Dunărea de jos, Galaţi) – Semiotica imaginii publicitare

Gina Necula (Univ. Dunărea de Jos, Galaţi) – Faticitatea ca trăsăturã specifică interacţiunii comunicative


Sambata, 8 decembrie

9.30-11.15 – Moderatori: L. Ruxăndoiu, A. Vasilescu

Minerva Trailovici-Kondan (Fac. de filologie, Belgrad) – Cooperare şi strategii ale politeţii în vorbirea din Vladimirovać (Voivodina – Serbia)

Mara Manta (Inst. de Lingv.) – Aspecte ale politeţii pragmatice în discursul didactic

Marioara Ion (drd., Univ. Buc.) – Tehnici şi tactici în negocierea comercială

Cristina Dumitru-Lahaye (drd., Univ. Buc.) – Conceptul de reprezentare în dinamica proceselor de categorizare

Oana Adriana Ragea (drd., Univ. Buc.) – Relaţia dintre conectorii pragmatici adversativi şi conectorii pragmatici concesivi

Răzvan Săftoiu (U.P.G., Ploieşti) – Debutul sesiunii parlamentare din perspectivă comunicativă

Mihaela Constantinescu (Univ. Buc.) – Etosul ludic în discursul parlamentar

11.45-13.30 – MASĂ ROTUNDĂ: Istoria discursului parlamentar românesc (moderator: L. Ruxăndoiu)

Participanţi: Ariadna Ştefănescu, Mihaela Constantinescu (Fac. Litere, Univ. Buc.), Răzvan Săftoiu (U.P.G., Ploieşti), Silviu Hariton (Fac. de Istorie, Univ. Buc.), Irina Ionescu (Fac. de Ştiinţe Politice, Univ. Buc.)

15.00-16.45 – Moderatori: L. Ruxăndoiu, A. Gorăscu

Adriana Gorăscu (Instit. de Lingv.) – Criterii pragmasemantice în analiza conectorilor

Margareta Manu Magda (Inst. de Lingv.) – Indici de demobilizare verbală în limba română actuală

Alina Dinu (drd., Univ. Buc.) – Există evoluţie diacronică în limbajul de lemn?

Lorelli Marina Urleţeanu (drd., Univ. Buc.) – Specificul secvenţei argumentative în discursul de tip jurnalier

Ioana Pârvu (Univ. Buc.) –  Procedee ale argumentării în presa scrisă

Delia Maier (drd., Univ. Buc.) – Forme discursive feminine: bârfa

Nicoleta Baciu (drd., Univ. Buc.) – Dimensiuni pragmaretorice în reclamele de campanie de pe internet

Radu Drăgulescu (Univ. de Litere şi Arte, Sibiu) – Elemente de expresivitate ale distorsionărilor în comunicare in literatură

17.15-19.00 – Moderatori: L. Ruxăndoiu, A. Gorăscu

Ancuţa Negrea (Univ. Valahia, Târgovişte) – „A fi” al cuvântului în poetica stănesciană

Garofiţa Dincă (Inst. de Lingv.), Elemente de retorică în „Didahiile” lui Antim Ivireanul

Luminiţa Marton (drd., Univ. Buc.), Câmpuri semantice ale simbolului în poezia lui Lucian Blaga

Raluca Dincă (drd., Univ. Buc.) – Problema receptorului în Reportajele lui Alexandru Monciu-Sudinski. Studiu de caz

Mariana Oprea (Iancu) (drd., Univ. Buc.) – Realizarea componentelor situaţiei narative. Timpul narativ în proza postmodernă

Daniela Popescu (drd., Univ. Buc.) – Naraţiune şi descriere în reportaj

Carmen Nedelea – Implicitul autorului în proza contemporană

Ramona Eana (drd. Univ. Buc.) – Aspecte semantice ale metaforei în poezia simbolistă românească

Raluca Levonian (drd., Univ. Buc.) – Mărci nonverbale ale ezitării în texte dramatice interbelice

Mergi sus!

Secţiunea LEXIC, SEMANTICĂ, TERMINOLOGII (Sala 118, et. I stânga)

Vineri, 7 decembrie

14.30-16.00 – Moderatori: A. Ichim, D. Tomescu

Florica Dimitrescu (Univ. Buc.) – Elemente recente de sursă italiană în terminologia gastronomică românească

Angela Bidu-Vrănceanu (Univ. Buc.) – Alte aspecte ale dinamicii semantice a lexicului specializat

Adriana Stoichiţoiu Ichim ­(Univ. Buc.) – Din nou despre anglicisme „la modă” în limbajul modei

Domniţa Tomescu (Inst. de Lingv.) – Derivarea deonomastică în limbajul politic actual

Elena Museanu (Univ. Româno-Americană) –Terminologia engleză în presa economică romanească

Roxana Maftei (drd., Univ. Buc.) – Interdisciplinaritatea în marketing ca dinamică a terminologiei economice

Alice Toma (Univ. Buc.), Trăsătura semantică relaţională a termenilor matematici (un studiu de semantică lexico-terminologică

16.30-19,00 – Moderatori: N. Forăscu, G. Haja

Marius Radu Clim, Elena Dănilă, Gabriela Haja (Instit. de Filologie română, Iaşi) – Premise ale informatizării cercetării lexicografice academice româneşti

Narcisa Forăscu (Univ. Buc.) – Polisemia termenilor medicali

Alina Celac şi Victor Celac (Instit. de Lingv.) – Lexicografia actuală şi corpusurile electronice

Monica Rizea (drd. Univ. Buc.) – Polisemia termenilor specializaţi ca dinamică semantică

Constantin-Ioan Mladin (Univ. 1 Decembrie 1918, Alba-Iulia) – Addenda la eurojargonul românesc. Derivatele „glumeţe” cu pseudoprefixul euro-

Constantin Manea, Maria-Camelia Manea (Univ. din Piteşti) – Citind câteva dicţionare ale limbii române contemporane: remarci lexicologice asupra glosării neologismelor

Sambata, 8 decembrie

9.30-11.15 – Moderatori: A. Ichim, C. Florescu

Cristina Florescu (Inst. de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi) – Disocieri contrastive în câmpul semantic delimitat de lexemele:linişte, tăcere, pace, calm

Simina Terian-Dan (Univ. L. Blaga, Sibiu), O clasificare a textemelor din limba română

Carmen Lozinski (Liceul Cervantes, Buc.) – Studiu contrastiv român – spaniol

Doina Butiurca, (Universitatea din Târgu-Mureş) – Adaptarea neologismelor terminologice în limba română actuală

Violeta Mihai (drd., Univ. Buc.) – Vocabularul violenţei în publicistica românească

11.45-13.30 – Moderatori: Narcisa Forăscu, Liviu Groza

Luminiţa Crăciun (Univ. Naţională de Apărare, Buc.) – Termenii de bază din polemologie ca dinamică a terminologiei militare

Mariana Vârlan (Univ. Valahia, Târgovişte), Câteva aspecte legate de procedeul contaminaţiei

Liviu Groza (Univ. Buc.) – Despre pragmateme în frazeologia românească

Ionel Apostolatu (Univ. Dunărea de Jos, Galaţi) – Inovaţie şi abatere lingvistică în comunicarea mediată de calculator

Mergi sus!

Secţiunea ISTORIA LIMBII, ETIMOLOGIE (Sala 120, et. I stânga)

Vineri, 7 decembrie

14.30-16.00 – Moderatori: M. Cătănescu, Gr. Brâncuş

Maria Cătănescu (Univ. Buc.) – Tipuri de metaforă la Dimitrie Cantemir

Claudia Ene (Univ. Buc.) – Tipuri de conectori discursivi în „Divanul” lui D. Cantemir

Mihaela Constantinescu, Oana Uţă Bărbulescu, Gabriela Stoica (Univ. Buc.), Observaţii asupra dispoziţiilor testamentare din sec. al XVII-lea

Cristian Moroianu (Univ. Buc.) – Aspecte ale influenţei italiene în „Peregrinul transilvan”, de Ion Codru Drăguşanu

Helga Bogdan Oprea (Univ. Buc.) – Observaţii privind etimologia unor neologisme latino-romanice în principalele dicţionare româneşti

16,30-17,30 – Moderatori: Gr. Brâncuş, N. Saramandu

Gheorghe Chivu (Univ. Buc.) – Vechile lexicoane româneşti şi studierea variantelor teritoriale ale limbii române

Ştefan Gencărău (U.B.B., Cluj-Napoca) – Sintagmatizare lexicală maghiară în structura românească

Iuliana Stanciu (Univ. Piteşti) – Structuri semantico-sintactice ale repetiţiei în textele paremice

Manuela Nevaci (Instit. de Lingv.) – Influenţa dacoromânei asupra aromânei

Mihaela-Mariana Morcov (Instit. de Lingv.) – Zoonime de rudenie în graiurile dacoromâne

17,30-19,00 – Întâlnirea colectivului de dialectologie cu prezentatorii programului „Sintaxă dialectală” (moderator: N. Saramandu)

 

 

 

Pagină actualizată la 08 Decembrie 2010.