GRAMATICALIZARE ŞI PRAGMATICALIZARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ Bucureşti, 3-4 octombrie 2008

Program:


Conferinţa se va desfăşura la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, Calea Victoriei, nr. 88.
Secţiunea I: Aula BCU (intrarea din Calea Victoriei).
Secţiunea a II-a: Cabinetul metodic „Dan Simonescu” BCU (intrarea Boteanu).

Vineri, 3 octombrie
9.00-9.30 Deschiderea conferinţei
  Secţiunea I Chair: Sanda Reinheimer Rîpeanu Secţiunea a II-a Chair: Alexandra Cuniţă
9.30-10.00 Larisa Avram – On the development of a modal verb of necessity: the Romanian a trebui Liana Pop – Quelles informations se pragmatisent? Le cas des verbes plus ou moins marqueurs
10.00-10.30 Virginia Hill – Stages of grammaticalization for Romanian ‘can’. Mihaela Constantinescu, Gabriela Stoica – Argumentarea – stereotipie şi inovaţie – în dispoziţiile testamentare din secolul al XVII-lea
10.30-11.00 Benjamin Fagard – Grammaticalization and the renewal of word classes. Cătălina Mărănduc – Structuri pragmatice în Cazania lui Varlaam
11.00-11.30 Pauză de cafea, expoziţie de carte
11.30-12.30 ConferinŢĂ: Christiane Marchello-Nizia – Grammaticalisation et pragmaticalisation des connecteurs de concession en français
12.30-14.30 Pauză de masă
  Secţiunea I Chair: Rodica Zafiu Secţiunea a II-a Chair: Liana Pop
14.30-15.00 Andreea Dinică, Dana-Mihaela Zamfir – Cazuri de gramaticalizare a verbului a vrea Alexandra Cuniţă – Băieţi de băieţi, expression du haut degré en roumain (oral) non soutenu : une possible explication de la construction
15.00-15.30 Mihaela Popescu – Asupra gramaticalizării prezumtivului în limba română Sanda Reinheimer Rîpeanu – Les adverbes clitiques: grammaticalisation et pragmaticalisation
15.30-16.00 Cristiana Papahagi –Polygrammaticalisations et convergences en roumain. De quelques constructions verbales, prépositionnelles et conjonctionnelles Claudia Ene – Conectorii transfrastici într-un text din secolul al XVIII-lea : Antim Ivireanul, Didahii
16.00-16.30 Dana Niculescu – Gramaticalizarea genitivului 'locativ' românesc Ioan Milică – Gramaticalizare şi expresivitate
16.30-17.00 Pauză de cafea, expoziţie de carte
17.00-17.30 Camelia Stan – Gramaticalizarea numeralelor în limba română Constantin Mladin – Interjecţiile hai – haide: între re-/degramaticalizare şi polipragmaticalizare
17.30-18.00 Alexandru Mardale – Un regard diachronique sur le marquage différentiel de l’objet en roumain Cecilia Căpăţână – Continuitatea unor tipare colocaţionale
18.00-18.30 Alina Tigău – The Syntax of the Direct Object in Romanian – an account of word order phenomena Adrian Chircu – Grupări locuţionale adverbiale temporale
18.30-19.00 Adina Dragomirescu – Est-ce qu’il y a/il y avait en roumain un auxiliaire a fi ’être’ pour le passé composé?  
Sâmbătă, 4 octombrie
  Secţiunea I Chair: Alexandra Cornilescu Secţiunea a II-a Chair: Andra Vasilescu
9.30-10.00 Alexandru Grosu – A hybrid relative construction in Romanian? Ariadna Ştefănescu – Particularităţi procedurale şi de inventar în evoluţia subordonării cauzale
10.00-10.30 Camelia Uşurelu – La grammaticalisation des opérateurs causatifs en roumain Carmen Mîrzea Vasile – Adverbul chiar – aspecte diacronice
10.30-11.00 Alexandra Cornilescu – On the construction of determiner phrases : changes in the pattern of definiteness checking Mihaela Topor, Glòria Vázquez García, Ana Fernández Montraveta – Perifraze verbale în limba română. O nouă perspectivă
11.00-11.30 Pauză de cafea
11.30-12.30 Conferinţă: Ian RobertsDiachrony and Deficiency
12.30-14.30 Pauză de masă
  Chair: Virginia Hill  
14.30-15.00 Rodica Zafiu – Intensificateurs et pronoms réfléchis emphatiques: l’évolution du roum. însuşi  
15.00-15.30 Blanca Croitor – Determiner Doubling in Old Romanian  
15.30-16.00 Isabela Nedelcu – Formarea prin elipsă a unor grupuri prepoziţionale introduse prin de  
16.00-16.30 Pauză de cafea
16.30-17.00 Manuela Nevaci, Aida Todi – Gramaticalizarea auxiliarelor de perfect în limba română. Consideraţii istorice şi dialectale  
17.00-17.30 Andreea Radu – Tipologia cliticelor reflexive în texte vechi originale româneşti  
17.30-18.00 Alexandru Nicolae – Aspects of the grammaticalization of Romanian articles.  

 Afisul conferintei

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 08 Decembrie 2010.