Al 8-lea colocviu al catedrei de limba română
 (Bucureşti, 4-6 decembrie 2008)

Ca şi în anii trecuţi, colocviul urmăreşte să acopere o tematică foarte largă, din toate domeniile şi direcţiile studiului limbii române, reunind un număr mare de cercetători din ţară şi din străinătate. În mod special, în acest an dorim să vă invităm la o discuţie despre actualitatea ştiinţifică românească (corelaţii între cercetarea din ţară şi cea internaţională) şi despre aplicaţiile sale didactice (în primul rând în învăţământul universitar).

Lucrările se vor desfăşura în următoarele secţiuni:

I. Gramatică şi fonetică
II. Pragmatică şi stilistică
III. Lexic, semantică, terminologii
IV. Istoria limbii, filologie şi dialectologie
V. Didactica limbii române ca limbă maternă şi ca limbă străină

Vă propunem două mese rotunde: „Predarea disciplinelor lingvistice în noul sistem universitar” şi „Situaţia revistelor de lingvistică româneşti”. Primim cu plăcere şi alte propuneri de mese rotunde.
Comunicările vor dura 20 minute (alte 10 minute vor fi rezervate discuţiilor).
Limbi: română, engleză, franceză

Comitetul de organizare: Rodica Zafiu, Ariadna Ştefănescu, Camelia Uşurelu, Mihaela Constantinescu
Comitetul ştiinţific: Angela Bidu-Vrănceanu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Gabriela Pană Dindelegan, Gheorghe Chivu, Valeria Guţu Romalo, Grigore Brâncuş

Calendar: 

 • până în 25 octombrie 2008 - înscriere
 • 5 noiembrie – confirmarea acceptării lucrărilor
 • 15 noiembrie – stabilirea programului

  Taxe de participare (încasabilă la începutul colocviului): 20 euro / 70 RON;
  10 euro / 35 RON pentru doctoranzi
  Taxele includ multiplicarea hand-out-urilor şi gustări în pauzele de cafea.

  Propunerile de comunicări (rezumat de maximum 1 pagină) vor fi trimise până la 25 octombrie 2008 la una dintre următoarele adrese:

  Rodica Zafiu:rodica_zafiu@yahoo.com
  Ariadna Ştefănescu:ariadna.stefanescu@gmail.com
  Mihaela Constantinescu: mc_tinescu2000@yahoo.com

   

 • Program

  AL 8-LEA COLOCVIU AL CATEDREI DE LIMBA ROMÂNĂ
  Limba română: teme actuale” PROGRAM Bucureşti 5-6 decembrie 2008 PROGRAM
  Vineri, 5 decembrie Sâmbătă, 6 decembrie
  8.30 – 9.30 Înscrieri (Sala de consiliu)

  9.30-10.15 Deschidere (Sala de consiliu) Liviu Papadima, Rodica Zafiu, Alexandra Cornilescu, Marius Sala, Valeria Guţu-Romalo, Grigore Brâncuş

  10.15-11.30 Comunicări în plenară (Sala de consiliu) Florica Dimitrescu Theodor Hristea

  12 Pauză de cafea; expoziţie de carte cu vânzare (Catedra de limba română)

  12-14/14.30 Comunicări pe secţiuni (Sala de consiliu, Sălile 205, 118, 311, 312)

  14-16 Pauză de masă

  16-17.30 Comunicări pe secţiuni (Sala de consiliu, Sălile 120, 118, 311, 312)

  18 Pauză de cafea (Catedra de limba română)

  18:30 Comunicări pe secţiuni (Sala de consiliu, Sălile 120, 118, 311, 312)

  20 Cocktail (Casa Oamenilor de Ştiinţă)
  9/9.30-11.30 Comunicări pe secţiuni (Sala de consiliu, Sălile 117, 118, 120, 205)

  11.30-12 Pauză de cafea (Catedra de limba română)

  12-14/14.30 Comunicări pe secţiuni (Sala de consiliu, Sălile 117, 120, 118, 205)

  14/14.30-16 Pauză de masă

  16-17.30 Masă rotundă (I) (Sala de consiliu)

  17.30-18 Pauză de cafea (Catedra de limba română)

  18-19.30 Masă rotundă (II) (Sala de consiliu)

   

   

   

   

   

  Pagină actualizată la 08 Decembrie 2010.