Al 8-lea colocviu al catedrei de limba română, 4-6 decembrie 2008

Sectiunea: ISTORIA LIMBII, ISTORIA LIMBII LITERARE, DIALECTOLOGIE, ETIMOLOGIE

VINERI (Sala 311) 12-14.30 moderator Grigore Brâncuş
Maria Cvasnîi Cătănescu: Tehnici persuasive în Didahiile lui Antim Ivireanul (12-12.30)
Claudia Ene: Secvenţa explicativă în Didahiile lui Antim Ivireanul (12.30-13)
Cristina Călăraşu: Aspecte ale adaptării neologismelor în graiuri (13-13.30)
Nicolae Saramandu: Opinii recente privind originea dialectelor româneşti (13.30-14)
Oana Uţă – Bărbulescu: Strategii ale traducerii (Studiu de caz – Dimitrie Cantemir) (14-14.30)

16-17.30 moderator Nicolae Saramandu
Rodica Zafiu: Evoluţia adverbelor de timp către statutul de mărci discursive: acum, atunci, apoi (16-16.30)
Camelia Uşurelu: Comportamentul cliticelor în limba română veche (16.30-17)
Aida Todi, Manuela Nevaci: Rolul distinctiv al accentului în limba română din perspectivă istorică şi dialectală (17-17.30)
18-19.30 moderator Nicolae Saramandu
Gabriela Stoica: Polisemia unor cuvinte afective în limba română veche (18-18.30)
Adina Chirilă: Evoluţia limbii în textele lui Antim Ivireanul (18.30-19)
Daniela Butnaru: Modalităţile de formare a toponimiei din bazinul hidrografic al Ozanei (19-19.30)

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 08 Decembrie 2010.