Al 8-lea colocviu al catedrei de limba română, 4-6 decembrie 2008

 Sectiunea: Pragmatică şi stilistică

VINERI
Pragmatică şi stilistică I
12 (Sala 205), moderator Oana Vintilă Rădulescu
Hortensia Pârlog, Loredana Frăţilă: The language of youth magazines (12-12.30)
Ilie Rad: Stâlcirea limbii române de către unii reprezentanţi ai etniilor conlocuitoare: efecte stilistice în presa românească (12.30-13)
Mihaela Gheorghe, Stanca Măda, Răzvan Săftoiu: Comunicarea la locul de muncă. Schiţă de tipologie a textelor redactate în mediul profesional românesc (13-13-30)
Răzvan Săftoiu: Acţiune şi interacţiune umoristică în discursul parlamentar românesc actual (13.30-14)

16 (Sala 120), moderator Hortensia Pârlog
Anda Rădulescu: Particularităţi ale exprimării mulţumirilor în limba română (16-16.30)
Margareta Manu Magda: Din retorica titlurilor de televiziune (16.30-17)
Constantin Ioan-Mladin: Note de argou basarabean (17-17.30)

18-19.30 moderator Hortensia Pârlog Alina Dinu: Limba de lemn – ţinta ironiei în presa de tranziţie (18-18.30)
Eleonora Stoicescu: Funcţii ale repetiţiei în discursul didactic (18.30-19)
Gina Necula Dogaru : Excesul de familiaritate- o nouă strategie persuasivă în stilul jurnalistic (19-19.30)
Pragmatică şi stilistică II (Sala 312)

12 moderator Liliana Ionescu-Ruxăndoiu
Rodica Cârnu: Mituri greceşti în publicitatea românească (12-12.30)
Raluca Levonian: Funcţii ale privirii în structura dialogurilor (12.30-13)
Ileana Popescu: Pragmatica imitaţiei şi a redundanţelor în limbajul adolescenţilor (13-13.30)
Liliana Hoinărescu: Indicatori taxemici în limba română (13.30-14)

16-17.30 moderator Joanna Porawska Won Shin You-Suk: Politeţea în română, coreeană şi japoneză – observarea prin aspecte a realizării adresării în cele trei limbi (16-16.30)
Carmen Nedelea: Implicitarea cititorului (16.30-17)
Daniela Popescu: Referenţa internă ca modalitate de reglare a discursului în ancheta jurnalistică (17-17.30)

18:00 moderator Joanna Porawska
Elena Nicoleta Albu : Funcţiile negaţiei metalingvistice în discursul politic (18-18.30)
Anabella Niculescu: De ce Eu ? Pronumele personale în discursul politic (18.30-19)
Nicoleta Baciu: Modalităţi discursive de a cere un vot (19-19.30)
SÂMBĂTĂ

Pragmatică şi stilistică I (Sala 120)
9:00 (sala 120), moderator Ilie Rad
Adriana Gorăscu: Conectori interpropoziţionali: compatibilitate logico-semantică şi convertibilitate discursivă (9.30-10)
Rodica Amel: Raţionalitatea strategică în raporturile interactive (10-10.30)
Liliana Ionescu-Ruxăndoiu: Perspectivă şi modalizare în discursul parlamentar (studiu de caz) (10.30-11)
Ariadna Ştefănescu: Grade de cauzalitate în registrul vorbit al limbii (11-11.30)

12-14.30 (sala 120), moderator Ariadna Ştefănescu
Joana Porawska: Imaginea cultural-lingvistică a neamţului în limbile română şi polonă (12-12.30)
Delia Maier: Negocierea discursivă a rolurilor sociale – studiu de caz (12.30-13)
Melitta Szathmary : Fenomene meteorologice în limbajul jurnalistic actual: de la personificare la metaforă (13-13.30)
Luminiţa Marton: Simboluri ale artei în poezia lui Tudor Arghezi (13.30-14) Marioara Ion: Negociatori şi negocieri comerciale – analiză pe bază de chestionar (14-14.30)
Pragmatică şi stilistică II (Sala 117) 9.30-11.30 (sala 117), moderator  Margareta Manu Magda
Carmen Ioana Radu: Agresivitatea şi comunicarea conflictuală (18.30-19)
Andreea Şovar: Expresii ale enervării în româna vorbită (19-19.30)
Cătălina Popescu: Metode de persuadare prin atenuare în discursul publicitar
Raluca Amza: Elemente fatice în comunicarea mediată de computer (11.30)


12-14 (sala 117), moderator Adriana Gorăscu
Oana Ragea: Procesul de interpretare a unui enunţ concesiv. Aplicaţii la conectorul pragmatic deşi (12-12.30)
Mădălina Spătaru Pralea: Rolul interacţiunii în procesul de achiziţie a limbii străine (12.30-13)
Mihaela N. Constantinescu: Sugestii de analiză a umorului hiperdeterminat textual (13-13.30)
Iuliana Chiricu: Evaluarea discursului raportat în conversaţie (13.30-14)

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 08 Decembrie 2010.