Al 8-lea colocviu al catedrei de limba română, 4-6 decembrie 2008

 Sectiunea: Morfosintaxa

Comunicări în plenară
Florica Dimitrescu: Despre tratarea unor neologisme în DLR serie nouă, tomul I, partea a V-a, litera D (deţinut-discopotiriu)

Theodor Hristea: Etimologia şi importanţa ei pentru ştiinţa limbii


VINERI (Sala de Consiliu)
12-14 moderator Rodica Zafiu Carmen Dobrovie Sorin: Numele nude (12-12.45)
Camelia Stan: Din istoria numeralului românesc (12.45-13.15)
Gabriela Bîlbîie: O tipologie a structurilor eliptice şi fragmentare în cadrul coordonării în limba română (13.15-13.45)

16-17.30 moderator Carmen Dobrovie Sorin
Ion Giurgea, Isabela Nedelcu: Elipsa nominală şi construcţia partitivă (16-16.30)
Andra Vasilescu: Cel: categorie semilexicală (16.30-17)
Silvia Stoian: Cuantificarea non-numerică în limba română (17-17.30)

18-19.30 moderator Carmen Dobrovie Sorin
Adrian Chircu: Adverbe noi de pe la noi (18-18.30)
Adina Dragomirescu: Este se ergativ o marcă aspectuală? (18.30-19)
Andreea Radu: Reflexivul în limba română (19-19.30)
SÂMBĂTĂ

Morfosintaxă I (Sala de Consiliu) 9-11.30 moderator Elena Prus
Ionuţ Geană: Lexiconul verbelor construite prepoziţional (9-9.30)
Alexandra Cornilescu, Alexandru Nicolae: Evoluţia articolului hotărât şi genitivul în româna veche (9.30-10)
Camelia Dragomir: Perifrazele verbale aspectuale în limba română. Faza progresivă (10-10.30)
Ana-Maria Barbu: Situaţii de acord ale adjectivelor pronominale (10.30-11)
Emil Ionescu, Roxana Voicu: Structura şi selecţia aspectuală ca factori de compoziţie semantică în grupul nominal (11-11.30)


12-14.30 moderator Alexandra Cornilescu
Elena Prus, Valentina Stog: Gradarea modalităţilor în construcţiile verbale (în română şi franceză)
(12-12.30) Monica Vasileanu: Despre statutul de conjunct al cliticului o (12.30-13)
Viviana Monica Ilie: Aspecte ale verbelor simetrice în limba română (13-13.30)
Cecilia Căpăţînă: Prepoziţia – component locuţional (13.30-14)
Adriana Ciama: Verbe de deplasare în română şi portugheză: analiză comparativă (14-14.30)
Morfosintaxă II (Sala 205) 9.30-11.30 moderator Andra Vasilescu

Andreea Dinică: Structura apozitivă vasăzică – gramaticalizare, pragmaticalizare şi lexicalizare (9.30-10)
Blanca Croitor: Acordul în număr al sintagmelor coordonate (10-10.30) Raluca Brăescu: Adjectivele calificative şi adjectivele relaţionale – limite şi interferenţe (10.30-11)
Oana Balaş: Observaţii cu privire la adjectivul rom. aşa şi sp. asi (11-11.30)

12-14.30 moderator Emil Ionescu
Mona Moldoveanu Pologea: Statutul adpoziţiei în raport cu tipul structural al limbii (12-12.30)
Ana-Maria Mihail: Aspecte ale utilizării virgulei în documente din secolul al XVI-lea (12.30-13)
Irina Nicula: Aspecte semantico-sintactice ale verbelor de perceptie - verbul a vedea (13-13.30)
Carmen Mîrzea Vasile: Unele aspecte ale polifuncţionalităţii adverbelor în limba română (13.30-14) Viorela-Valentina Dima: Contribuţia adverbelor la interpretarea temporală a grupurilor nominale în limba română (14-14.30)

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 08 Decembrie 2010.