AL 9-LEA COLOCVIU INTERNAŢIONAL AL CATEDREI DE LIMBA ROMÂNĂ:

LIMBA ROMÂNĂ: CONTROVERSE, DELIMITĂRI, NOI IPOTEZE
(Bucureşti, 4−5 decembrie 2009) 

Catedra de Limba română şi Centrul de Lingvistică Teoretică şi Aplicată (CLTA) organizează

AL 9-LEA COLOCVIU INTERNAŢIONAL AL CATEDREI DE LIMBA ROMÂNĂ: LIMBA ROMÂNĂ: CONTROVERSE, DELIMITĂRI, NOI IPOTEZE

Program colocviu

Ca şi în anii trecuţi, colocviul urmăreşte să acopere o tematică foarte largă, din toate domeniile şi direcţiile studiului limbii române, reunind un număr mare de cercetători din ţară şi din străinătate.

Lucrările se vor desfăşura în următoarele secţiuni (ajustabile în funcţie de propunerile primite):

  • Gramatică şi fonetică;
  • Pragmatică şi stilistică;
  • Lexic, semantică, terminologii;
  • Istoria limbii, filologie şi dialectologie;
  • Didactica limbii române ca limbă maternă şi ca limbă străină.

Vom organiza o secţiune specială pentru doctoranzi şi masteranzi, pentru a evita supraaglomerarea secţiunilor.

Aşteptăm propuneri pentru mese rotunde. Comunicările vor dura 20 de minute (alte 10 minute vor fi rezervate discuţiilor). Limbi: română, engleză, franceză.

Calendar: 

  • până în 15 octombrie 2009 − înscriere;
  • 1 noiembrie – confirmarea acceptării lucrărilor.

Taxe de participare: 25 euro / 100 RON; 12 euro / 50 RON pentru doctoranzi.

Propunerile de comunicări (rezumat de maximum 1 pagină) vor fi trimise până la 15 octombrie 2009 la adresa: colocviu_bucuresti2009@yahoo.com. Contribuţiile care nu vor fi acceptate pentru prezentarea în secţiuni pot fi expuse ca postere.

Într-o altă circulară urmează să vă anunţăm:

  • comitetul de organizare;
  • comitetul ştiinţific;
  • modalitatea de achitare a taxei de participare.

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 08 Decembrie 2010.