Funcţionare discursivă şi gramaticalizare în limba română veche

Director de proiect: Profesor Doctor Rodica Ileana Zafiu
finanţare CNCSIS, nr. 1629, 2007t

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Proiectul propune o abordare a limbii române vechi din perspectiva modelelor teoretice ale gramaticalizării, pragmaticalizării şi subiectivizării.

Utilizând corpusuri electronice de texte româneşti vechi, se urmăreşte o investigare a limbii române vechi (texte originale din secolele XVII-XVIII), în utilizările sale sintactice şi discursive.

Cercetarea se desfăşoară în trei mari direcţii:

  1. categorii semantico-gramaticale: cuantificare, aproximare, genericitate şi specificare, modalizare, evaluare, temporalitate şi aspectualitate;

  2. procese discursiv-pragmatice: topicalizare şi focalizare; acte de limbaj; formule de politeţe;

  3. mijloace lingvistice: conectori pragmatici, conectori conjuncţionali, prepoziţii, particule focalizatoare, deictice şi anaforice.

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 18 Noiembrie 2010.