Centrul de cercetare Managementul resurselor minerale şi mediului înconjurător

DIRECTOR: conf.dr.ing. MIHAI MARINESCU

1. DOMENIILE DE CERCETARE SI SUBDOMENIILE AFERENTE

Managementul descoperirii, cercetarii si evaluarii resurselor minerale:

·         Cercetare geologica fundamentala

·         Prospectiunea geologica si geofizica

·         Explorarea geologica si calculul rezervelor

·         Evaluarea industriala a zacamintelor si proiectarea exploatarii lor

b)     Managementul valorificarii resurselor minerale:

·         Exploatarea zacamintelor minerale

·         Prepararea substantelor minerale extrase din  zacaminte, in vederea imbunatatirii calitatii

·         Prelucrarea substantelor minerale in vederea obtinerii elementelor componente

            c) Managementul prevenirii, atenuarii si combaterii degradarii mediului:

·         Prevenirea, atenuarea si combaterea degradarii mediului in urma activitatilor de descoperire si cercetare a resurselor
minerale

·         Prevenirea, atenuarea si combaterea degradarii mediului in urma activitatilor de valorificare a resurselor minerale

c)     Managementul reecologizarii zonelor afectate de minerit

 2.TIPURILE DE ACTIVITATI OBISNUITE

desfasurate in cadrul centrului de cercetare sunt legate de efectuarea, intocmirea si elaborarea de:

1.     studii metalogenetice si de prognoza;

2.     proiecte de prospectiune preliminara si de detaliu;

3.     rapoarte geologice de prospectiune;

4.     proiecte de explorare preliminara si de detaliu (explorare industriala);

5.     rapoarte geologice de explorare;

6.     calculul (evaluarea cantitativa si calitativa a) resurselor si rezervelor de substante minerale;

7.     proiecte de refacerea mediului in urma desfasurarii activitatilor de prospectiune si explorare;

8.     masuratori geofizice (geoelectrice, radiometrice, seismice, magnetometrice, gravimetrice etc.) conexe activitatilor de
prospectiune, explorare, determinarea poluarii cu substante minerale, interpretare si elaborare de studii;

9.     evaluari industriale ale resurselor minerale;

10.  studii de prefezabilitate si de fezabilitate privind posibilitatea valorificarii tehnologice si economice a resurselor minerale;

11.  proiecte de exploatare la suprafata si in subteran a substantelor minerale;

12.  documentatii tehnice de obtinere a licentelor si permiselor de prospectiune, explorare si exploatare a substantelor
minerale si obtinerea autorizatiilor de mediu;

13.  bilanturi de mediu in domeniul valorificarii resurselor minerale;

14.  expertize pe probleme de: cercetare si valorificare a resurselor minerale; de prevenire, atenuare si combatere a
degradarii mediului in urma activitatilor de valorificare a resurselor minerale; de reecologizare si refolosire a zonelor
afectate de minerit;

15.  studii de evaluare a poluarii zonelor in care se desfasoara activitati de valorificare a substantelor minerale;

16.  documentatii tehnice pentru conservarea si inchiderea minelor;

17.  elaborarea si editarea de carti si tratate de specialitate, sponsorizarea precticii si altor activitati studentesti;

18.  studii de geomanagement si de geomarketing.

3. ACTIVITATI SPECIALE: ELECTROMETRIE

 

            In cadrul acestui centru exista si un colectiv de geofizicieni si geologi care se ocupa de cercetari
electrometrice, in vederea rezolvarii unor probleme practice de:
·         hidrogeologie:
ü  detectarea apei subterane pana la adancimi de 150 m; 
ü  stabilirea nivelurilor hidrostatice si variatia lor in timp,
ü  poluarea apei subterane,
ü  evolutia si deplasarea zonelor poluate);

 

·         geotehnica:
ü  alunecari de teren si halde de steril;
ü  determinarea grosimii zonelor de umplutura;
ü  stabilirea tipurilor de roci existente in subsol;
ü  determinarea zonelor in care sunt sparte conductele si canalizarile etc.;
·         arheologie: detectarea obiectelor si constructiilor existente in sol si subsol;
·         cercetarea si evaluarea zacamintelor:
ü  determinarea grosimii copertei;
ü  determinarea adancimii si grosimii zonelor de alterare;
ü  determinarea  adancimii si extinderii corpurilor minerale;
·         poluare miniera:
ü  extinderea poluarii in suprafata si adancime;
ü  evolutia si deplasarea poluarii;
·         constructii: detectarea golurilor, tunelurilor, hrubelor, conductelor si zonelor de umplutura in vederea alegerii
amplasamentului optim al constructiilor etc.

Toate aceste aspecte, ce pot fi rezolvate prin electrometrie, au in comun trei elemente esentiale:

 • sunt foarte ieftine in comparatie cu efectuarea forajelor si sapaturilor;
 • sunt nedestructive (nu afecteaza terenurile pe care se fac masuratorile si constructiile inconjuratoare);
 • se efectueaza rapid.

4. ACTIVITATI SPECIALE: DOCUMENTATII DE MEDIU

 

Specialistii centrului pot rezolva urmatoarele probleme:

 • elaborarea studiilor de impact asupra mediului (EIM) in domeniile industrie si construcţii, pentru persoane fizice/juridice;
 • elaborarea bilanţului de mediu (BM) in domeniile industrie si construcţii, pentru persoane fizice/juridice;
 • obţinerea avizului pentru stabilirea obligaţiilor de mediu;
 • obţinerea avizului de mediu pentru planuri şi programe;
 • obţinerea avizului Natura 2000;
 • obţinerea acordului de mediu pentru proiecte publice sau private pentru : 
 • activitate nouă;
 • schimbarea titularului prin  vânzare sau privatizare;
 • modificarea, extinderea sau dezafectarea unei activităţi
  • obţinerea autorizaţiei de mediu pentru începerea activităţii cu acord de mediu valabil 
  • obţinerea acordului integrat de mediu;
  • obţinerii autorizaţiei integrate de mediu.
  • elaborarea obligaţiilor de mediu la schimbarea titularului ;
  • elaborarea raportului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate.

  Contact

  • telefon: 0748273579
  • e-mail: mmar54@yahoo.com

   

   

   

   

   

   

  Pagină actualizată la 06 Februarie 2012.