Centrul de Tectonica si Geologie ambientala

 

Director prof.dr.ing. Cornel DINU

 

Direcţii tematice

 • Studii structurale regionale
 • Modelări tectonice
 • Studii geomorfologice şi sedimentare
 • Studii de geologie ambientală
 • Studii de geologia petrolului

 

 

PROIECT:Evaluarea riscului de poluare aferent platformelor industriale din bazinul Raului Olt, cu focalizare pe apele de suprafata, ape subterane si sedimente – EVRIPOL

Aria tematica:

 • Mediul ambiant(inclusiv schimbarile climatice);
 • Schimbari climatice, poluare si risc (Constrangeri asupra mediului si climatului);
 • Managementul durabil al resurselor (Conservarea si managementul durabil al resurselor naturale si artificiale)

Director proiect

Conf.dr.ing. Viorel Gh. Ungureanu,
Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica

Parteneri

 1. Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Geologie si Geofizica, Centrul de Tectonica si Geologie Ambientala – coordonator (CO)
 2. .I.N.C.D. de Geologie si Geoecologie Marina Bucuresti – GeoEcoMar (P1)
 3. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti (P2)

 

 

 

 

 

Info

 

 

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 02 Februarie 2012.