Proiecte cercetare

 

Proiecte de cercetare în domeniul Geologiei

PCCA 83/2014 director conf dr ing Mihai Marinescu
Elaborarea si implementarea de tehnologii inovative pentru monitorizarea hazardului natural si antropic privind deplasarile de teren

Fisier de tip .pdf ! TE 350/2015 director dr Iuliana Vasiliev
Cuantificarea schimbarilor de mediu in Bazinul Dacic intre 10 si 2,5 Ma 

 

Proiecte de cercetare în domeniul Sociologie și Asistență Sociale

AAL-2015-137-PALETTEV2  director proiect: Lect dr Aurelia Curaj
Activitate participativa si mediu de invatare orientate catre instrumentele TIC pentru varstnici ( Participative Activity and Learning Environment offering Targeted ICT Tools for the Elderly)Proiecte de cercetare în domeniul Biologiei

 

PED 183/2017 director proiect CS III dr. Mihaela Balas
Biotehnologie pentru demonstrarea potentialului anticanceros al nanoarhitecturilor de carbon incarcate cu medicament utilizand sferoizi tumorali multicelulari

PED 127/2016 
Structuri poroase biomimetice obtinute prin printare 3D pentru ingineria tesutului osos

184/PED/2017 
Metodologie de certificare genetică a speciilor de sturioni din acvacultură în vederea valorificării produselor și participării la acțiuni de repopulare

97PED/2017 
Design inovator al suprafetei pentru prelungirea perioadei de utilizare si a sigurantei implanturilor dentare si ortopedice

16PED/2017 (Proiect experimental demonstrativ)
Tehnologie de obținere a unui stoc valoros de lostriță pentru creșterea în acvacultură și reintroducerea în mediul natural

12BG/2016 Prof. Dr. Anca Dinischiotu 
Initierea unei noi game de produse fitoterapeutice in portofoliul de produse al companiei S.C. PlantExtrakt SRL

PCCA 253/2014 director CSIII Raluca Ion
Noi acoperiri nanostructurate multifunctionale pentru implanturi ortopedice

PCCE 248/2010 director prof dr Marieta Costache
Noi concepte si strategii pentru dezvoltarea cunoasterii unor noi structuri biocompatibile in bioinginerie

PCCA 116/2012  director prof dr Marieta Costache
Evaluarea genetica si monitorizarea factorilor moleculari si biotehnologici care influenteaza performantelor productive la speciile de sturioni

TE 127/2010 director lect. dr Cristina Munteanu
Imagistica bazata pe nanoparticule de siliciu fluorescente evaluarea toxicitatii tisulare datorate bioacumularii in vivo prin abordari biochimice si moleculare

TE 66/2010 director lect. dr Diana Pelinescu
Molecular analysis of probiotic strains antimicrobial activity mechanisms against urogenital infectious agents 

PCCA 77/2012 PROLAB, director lect. dr Diana Pelinescu
Cercetari inovative, multidisciplinare de investigare a efectelor probiotice ale unor noi tulpini de bacterii lactice si consortii

PCCA 50/2012 ASPABIR director dr Virgil Iordache
Accounting for the service-providing units of plants in the environmental assessment of plans and projects with biogeochemical impact at multiple scales in river basins

PCE 137/2011  director prof. dr Dan MIHĂILESCU
Protein three-dimensional structure and conformational transitions determination by high-power narrow-band THz radiation and by molecular modeling

PCCA 16/2012  director prof. dr Dan MIHĂILESCU
Intelligent Tutoring System-Evolutionary Approach in e-Learning

PCCA 82/2012 director lect. dr Beatrice Radu
Myometrial interstitial cells - morphological, biophysical and bioelectrochemichal caracterization. New perspectives for the contractility of human uterus and myometrial regeneration

PCE 188/2011 director conf. dr Anișoara Câmpean
Efecte in vitro ale aliajelor de titan tip beta asupra comportamentului bilogic al macrofagelor si interactiilor lor cu osteoblatelor

PCE 117/2011 director prof. dr Violeta Ristoiu
Mecanisme celulare si moleculare ale neuropatiei diabetice: rolul sistemului imun si a agentilor de glicare 

Proiecte de cercetare în domeniul Chimiei

94BG/2016 director Conf. dr Ludmila Otilia Cinteză
CREŞTEREA PERFORMANŢEI/COMPETITIVITĂŢII PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA TEHNOLOGIEI DE OBŢINERE DE PRODUSE INTELIGENTE CU BIOCOMPATIBILITATE ŞI PROPRIETĂŢI ANTIBACTERIENE SUPERIOARE CU APLICAŢII COSMETO-MEDICALE

PCCA 137/2012 (HYLAYHY) director conf. dr Rodica Zăvoianu
Filme nanocompozite hibride (anorganice-organice) pe baza de hidroxizi dublu stratificaţi (LDH) cu suprafeţe hidrofobice şi/sau cu rol de acoperiri protective

PCE 321/2011, director prof. dr Simona Coman
Organocatalizatori heterogeni pentru sinteza verde a glicidatilor chirali 

ERC-like 8/2012,  director prof. dr Simona Coman
Noi sisteme catalitice heterogene bazate pe lichide ionice si organocatalizatori pentru epoxidarile asimetrice 

PCCE 9/2010, director conf. dr Marilena Cimpoesu
O Noua Generatie de Paradigme in Magnetismul Molecular si Stiinta Materialelor. Anizotropia Magnetica in Unitati Complexe, Sisteme Supramoleculare si la Nano-Scala. Fisier de tip .pdf ! descarca


Proiecte de cercetare în domeniul Filologiei

PCE 31/2011 director prof. dr Liviu Papadima
Migration and Reshaping Identities in Romanian Travel Writings (1960-2010)

Proiecte de cercetare în domeniul Filosofiei

TE 22/2010 director lect. dr Emanuel Mihail Socaciu
Modelari evolutioniste ale proceselor de emergenta a normelor interactiunii sociale. Fundamente conceptuale si dezvoltari in stiintele sociale.

PCE 294/2011 director lect. dr Dana Jalobeanu
De la istoria naturala la stiinta moderna: nasterea filosofiei experimentale 

PCCA 215/2012 (site nou) director conf. dr Laurențiu Staicu 
Consent in psychiatry in Romania. Historiography, research ethics and social consequences

Proiecte de cercetare în domeniul Fizicii

PCE 34/2011 director prof. dr Alexandru Jipa

Investigation of the quark gluon plasma formation and the freeze-out process in relativistic nucleus-nucleus and proton-proton collisions
(Investigarea formarii plasmei de cuarci si gluoni si a procesului de "inghet" in ciocniri nucleu-nucleu si proton-proton la energii relativiste)

PCE 83/2011 director lect. dr Valentin Barna
Noi clase de metamateriale cu aplicatii in optica si fotonica 

TE 96/2010  director lect. dr Valentin Barna
Sisteme inovative pentru aplicatii in optica si stiinta materialelor 


PCCA 194/2012 CORONA director prof. dr Octavian Sima
Studiul radiatiei cosmice in univers utilizand tehnici avansate (“Investigation of the Cosmic Radiation in the Universe using advanced techniques”)

PCCA 141/2012 CARSTEAM director prof. dr Octavian Sima (site proiect)

Realizarea camerei de radon – stand de etalonare a aparaturii de masurare a concentratiei de radon si descendenti in aer

 

Pagină actualizată la 14 Noiembrie 2017.