PCCA 141/2012 CARSTEAM

 1. Titlul complet al proiectului: Realizarea camerei de radon – stand de etalonare a aparaturii de masurare a concentratiei de radon si descendenti in aer
 2. Acronim: CARSTEAM
 3. Rezumat: Masurarea precisa a concentratiei Radonului (222Rn) si descendentilor sai in aer este o problema de mare importanta pentru comunitatea internationala de radioprotectie, afectand atat pe lucratorii expusi profesional in industria uraniului, cat si populatia in general. In fapt, Radonul si descendentii sai reprezinta cauza principala a expunerii naturale sau sporite la radiatii ionizante. Prin acest proiect se intentioneaza dezvoltarea primei facilitati metrologice romanesti pentru etalonarea echipamentului folosit la masurarea concentratiei radonului si descendentilor sai in aer. Rezultatele importante ale proiectului finalizat PNCDI II, Contract nr. D71-102/2007: "Realizarea sistemului etalon primar de radon al Romaniei, pentru asigurarea trasabilitatii nationale si internationale" (http://proiecte.nipne.ro/pn2/19-projects.html) vor fi folosite si dezvoltate in cadrul acestui nou proiect. Principalele obiective sunt: proiectarea si constructia unei camere de radon, pe baza studiilor de optimizare si alegerea celor mai bune solutii tehnice disponibile; asamblarea si testarea camerei de radon la IFIN-HH; etalonarea echipamentului comercial de masurare si compararea cu rezultatele certificate de producator; validarea sistemului romanesc etalon primar de radon prin participarea la o comparare internationala; intocmirea manualului de operare si a procedurilor de etalonare necesare, care vor fi incluse in Sistemul de Management al Calitatii din Laboratorul de Metrologia Radionuclizilor din IFIN-HH; diseminarea rezultatelor (articole publicate, participari la conferinte si workshopuri nationale si internationale, propunerea unui brevet de inventie pentru noile solutii tehnice, servicii noi de etalonare oferite utilizatorilor).
 4. Obiective generale si rezultatele estimate a fi obtinute (pentru intreg consortiul):  Proiectarea, realizarea, testarea camerei de radon; elaborarea documentatiei; punerea la punct a tehnicilor de etalonare a aparaturii si detectorilor de radon. Brevet. Articole publicate in reviste din fluxul principal.
 5. Institutia coordonatoare: Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara “Horia-Hulubei” IFIN-HH, Bucuresti
 6. Componenta consortiului: IFIN-HH (coordonator), Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice Ramnicu Valcea ICSI (Partener 1), Universitatea din Bucuresti (Partener 2)
 7. Autoritatea contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
 8. Durata proiectului: 36 luni (2.07.2012 – 1.07.2015)
 9. Planul de realizare (al partenerului UB): in fisierul ANEXA II_UB_CARSTEAM.PDF
 10. Bugetul proiectului (partener UB): 250000 lei (finantare de la bugetul de stat)
 11. Rezultate obtinute in fiecare etapa (partener UB):

-       Etapa 2012:

-       Documentare privind procedurile de etalonare, a aparaturii si detectorilor de radon: au fost analizate  influenta diferitilor factori ambientali in decursul masurarii si procedurile de evaluare prin calcul (mai ales prin simulare Monte Carlo) a raspunsului instrumentului de masurare.

-       Lucrarea ”Improving the assessment of activity in samples with non-uniform distribution using the sum peak count rate”, autori: R. Şuvăilă, I. Osvath, O. Sima, prezentata la conferinta “6th International Conference on Radionuclide Metrology – Low Level Radiation Measurement Techniques”, Jeju, Republica Coreea, 17-21 septembrie 2012, propune o tehnica de evaluare a activitatii superioara celor utilizate pana in prezent in cazul unei distributii neuniforme a activitatii (asa cum e frecvent cazul descendentilor radonului). Lucrarea a fost acceptata spre publicare in revista Applied Radiation and Isotopes.

-       Redactarea de catre coordonator, cu participarea partenerilor, a concluziilor privind proiectul camerei de radon, rezultate in urma workshopului CARSTEAM-2012 (15.11.2012).

-       Etapa 2013 (pana in 1 iulie 2013)

-       Realizarea de catre coordonator a proiectului de baza al camerei de radon si analiza variantelor propuse de catre parteneri

-       In cadrul conferintei internationale “19th International Conference on Radionuclide Metrology and its Applications” (ICRM 2013), 17-21 iunie 2013, Antwerpen, a fost prezentata lucrarea “Distribution of the 222Rn decay products from a 226Ra solution in a PTB ampoule – implications for calibration”, autori: Oliver Ott, Octavian Sima, Qi Zhao (poster P-044). In lucrare se propune, dezvolta si testeaza o procedura de calibrare a activitatii radonului pe baza masurarii descendentilor cu distributie neuniforma; aceasta procedura va fi aplicata in cadrul proiectului CARSTEAM. Lucrarea a fost acceptata pentru publicare in revista Applied Radiation and Isotopes.

 1. Descrierea/prezentarea diferitelor evenimente derulate in cadrul proiectului

-       Etapa 2012:

-       Prof. O. Sima a participat la Conferinta “6th International Conference on Radionuclide Metrology – Low Level Radiation Measurement Techniques”, Jeju, Republica Coreea, 17-21 septembrie 2012, la care au fost prezentate ultimele rezultate privind metrologia radonului (222Rn), toronului (220Rn) si a descendentilor acestora. Prof. O. Sima a fost membru in Comitetul Stiintific al Conferintei, referent oficial, precum si moderator la doua sesiuni; de asemenea, a fost coautor la 3 lucrari prezentate la conferinta, toate acceptate spre publicare in revista Applied Radiation and Isotopes.

-       Coordonatorul proiectului a organizat workshopul CARSTEAM-2012 (15.11.2012). La acest eveniment au fost discutate variantele de camera de radon existente pe plan mondial, a fost vizitat amplasamentul propus pentru camera, au fost evaluate diferitele proceduri de control al parametrilor camerei, precum si posibilitatile de calibrare. Concluziile workshopului, incluzand propunerile pentru proiectul camerei de radon, sunt continute in Procesul Verbal semnat la sfarsitul workshopului.

-       Etapa 2013 (pana in 1 iulie 2013)

-       Prof. O. Sima a participat la conferinta internationala “19th International Conference on Radionuclide Metrology and its Applications” (ICRM 2013), 17-21 iunie 2013, Antwerpen, Belgia, in calitate de membru al comitetului stiintific, referent principal al lucrarilor de spectrometrie gama, moderator al unei sesiuni, precum si organizator al intalnirii grupului de lucru al Comitetului International pentru Metrologia Radionculizilor (ICRM) pe probleme de spectrometrie gama. A fost coautor la 3 lucrari prezentate la conferinta, acceptate pentru publicare in revista Applied Radiation and Isotopes.

-       In cadrul adunarii generale a membrilor Comitetului International pentru Metrologia Radionuclizilor, care a avut loc dupa conferinta ICRM 2013, Prof. O. Sima a fost ales coordonator al grupului de lucru pe probleme de spectrometrie gama al acestui comitet.

m.  Pagina web a proiectului pe site-ul coordonatorului: http://proiecte.nipne.ro/pn2/141-proiecte.html

 1. Responsabil de proiect din partea partenerului UB: Prof. Octavian Sima, Facultatea de Fizica, Universitatea din Bucuresti, Str. Atomistilor nr. 405, C.P. MG-11, Magurele, RO-077125, Romania; tel. 0214574949; fax: 0214574521; e-mail: OctavianAlexandru.Sima@g.unibuc.ro

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 22 Iulie 2013.