Gihan Velisa

Gihan VelisaAm absolvit Facultatea de Fizică din cadrul UNIVERSITĂŢII BUCUREŞTI, Specializarea Fizică Tehnologică, secţia Fizică Nucleară Aplicată, în anul 2005, sustinând examenul de licenţă, în sesiunea iunie-iulie a acelui an, examen promovat cu media 9,41.

În sesiunea din Septembrie 2005 am fost admis la Studiile masterale la Facultatea de Fizică, urmând specializarea Interacţii atomice, nucleare, particule elementare şi astrofizică. Am absolvit programul de master în februarie 2007, cu media generala 10 şi cu nota 10 la lucrarea de dizertaţie cu tema: “Calcule de model in paturi pentru nuclee stabile si neutronoexcedentare din zona de masa a= 90 – 97 (Z > 38, N= 50 – 56)”.

În sesiunea din septembrie 2007 am fost admis cu media 10 la Şcoala Doctorală de Fizică a Universităţii din Bucureşti la specializarea Fizica Stării Condensate sub conducerea prof. univ. dr. Ştefan ANTOHE, cu tema: “Inducerea de defecte în diverse materiale (AII BVI, ceramici nucleare) prin implantare ionică şi caracterizarea proprietăţilor lor fizice”.

Cursurile, îndeosebi cursurile de specialitate (Modele nucleare de structură şi reacţii nucleare, Modele de calcul şi simulare în fizica nucleară, Spectroscopie nucleară etc.) precum şi seminariile şi laboratoarele pe care le-am frecventat în cadrul Facultăţii de Fizică au avut o importanţă deosebită privind cariera mea de fizician. Pe de o parte mi-am format un orizont larg privind diferitele ramuri ale fizicii nucleare contemporane şi pe de altă parte, în cadrul studiilor masterale am avut ocazia să aprofundez diferite direcţii de o deosebită actualitate. Contactul cu cadrele universitare a fost de asemenea important, fiind pentru mine un exemplu privind atât competenţa cât şi pasiunea pentru cercetare. Consider că formarea mea, în cadrul Facultăţii de Fizică a UNIVERSITATII BUCURESTI a făcut posibilă implicarea în scurt timp de la absolvire în câteva proiecte de cercetare din Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”(IFIN-HH), unde îmi desfăşor în prezent activitatea ca asistent, cât si implicarea într-o colaborare internaţională între CSNSM-Orsay (Franta) şi IFIN-HH.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 04 Mai 2011.