Geoparcul dinozaurilor Țara Hațegului în strategia de dezvoltare a Universității din București

 

Geoparcul dinozaurilor Țara Hațegului - cadru inovativ în strategia de dezvoltare universitară.

GDTH  oferă un  cadru adecvat dezvoltării învățământului și cercetării științifice în Universitatea din București  prin asigurarea, în baza parteneriatelor și a infrastructurilor create, a legăturii strânse cu realitățile în care absolvenții vor lucra, prin oferirea unui cadru problematic vast în care cercetarea științifică se poate manifesta.

În acest context oportunitățile oferite de GDTH  sunt:

  • asigurarea cadrului conceptual și  logistic pentru o mai strânsă legătură între latura  teoretică și cea  practică, în pregătirea pentru profesie a studenților
    • posibilitatea oferită de cunoaștere directă a realităților sociale și economice ale regiunii, în funcție de care pot fi lansate proiecte de cercetare cu obiective precise, strâns legate de necesitățile reale ale comunităților locale
    • demonstrarea capacității de intervenție a universitarilor într-un domeniu-cheie al strategiei Comisiei Europene de dezvoltare a spațiului european comunitar - dezvoltarea durabilă a regiunilor.

Prin Geoparcul din Țara Hațegului, Universitatea din București poare realiza o serie de obiective strategice, conexe planului sau general de dezvoltare, precum:

  • Extinderea misiunii formative și educaționale în afara mediului academic tradițional;
  • Asigurarea cadrului conceptual și logistic pentru conexiunea între pregătirea teoretică și cea aplicativ-practică în domeniul  Științelor vieții și ale pământului, al Științelor economice și sociale, cu potențial de extindere și pentru alte domenii;
  • Dezvoltarea cercetării științifice în acord cu necesitățile identificate în plan regional, prin promovarea  interdisciplinarității  și  a cooperării  internaționale;
  • Folosirea rezultatelor cercetărilor și a contactelor directe cu realitățile regionale  în  cursurile de masterat și doctorat.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 18 Septembrie 2014.