Parteneriate

 

Parteneriatele Geoparcului

Asociația Intercomunală Țara Hațegului Cuprinde  reprezentanții autorizați  ai  tuturor celor 11 primării din aria Geoparcului, ai Consiliului județean Hunedoara  și ai Universităților din București și Petroșani.

Parteneriatul interuniversitar la care au aderat începând cu anul 2004 prin semnătura rectorilor următoarelor universități: Universitatea din București (coordonator), Universitatea de Arhitectura “Ion Mincu” din București, Universitatea din Petroșani, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Banatul” din Timișoara, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.

Parteneriatul pentru dezvoltarea turismului în Geoparc, încheiat prin Protocol de colaborare în 2010 între Universitatea din București și Consiliul județean Hunedoara.

Parteneriatul pentru dezvoltarea cercetării geologice în Geoparc, încheiat prin Protocol de colaborare în 2011 între Universitatea din București și Institutul de cercetări în domeniul geologiei și ecologiei marine (GEOECOMAR).

Parteneriatul cu Academia Română în cadrul Centrului de cercetare științifică din comuna General Berthelot, realizat prin contract de colaborare între Academia Română, Universitatea din București și Asociația intercomunală Țara Hațegului pentru construcția Centrului de cercetări în domeniul conservării biodiversității  și geodiversității, dezvoltării rurale și agricole; proiectul a fost finanțat în cea mai mare parte de către Norvegia prin  Sistemul  Granturilor EEA (2009-2010) .

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 18 Septembrie 2014.