Burse doctorale în sprijinul cercetării de tip interdisciplinar în sociologie, ştiinţe ale educaţiei şi psihologiei, ştiinţe ale comunicării

Despre proiect: 

Proiectul POSDRU/88/1.5/S/58711, Burse doctorale în sprijinul cercetării de tip interdisciplinar însociologie, ştiinţe ale educaţiei şi psihologiei, ştiinţe ale comunicării este realizat în perioada 2009-2012 de 3 școli doctorale din cadrul Universității din București:

- Școala Doctorală în Sociologie – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

- Școala Doctorală în Psihologie și Științele Educației – Facultatea de Psihologie și Științele Educației

- Școala Doctorală în Științele Comunicării – Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării

 

Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea formării viitorilor cercetători în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- îmbunătăţirea participării la ciclul de studii universitare de doctorat în domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013 în domeniile de doctorat: sociologie, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe ale educaţiei și psihologie.

- sprijinirea unui număr de 85 doctoranzi în domeniile prioritare ale Strategiei Naţionale de Cercetare Dezvoltare 2007-2013 în domeniile de doctorat: sociologie, ştiinţe ale comunicării, ştiinţe ale educaţiei şi psihologie.

- îmbunătăţirea mobilităţii academice în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat pentru un număr de 85 de doctoranzi.

 

Sprijinul acordat doctoranzilor contribuie la îmbunătăţirea participării la ciclul de studii universitare de doctorat şi la îmbunătăţirea formării iniţiale a cercetătorilor prin creşterea accesului la resurse europene de învăţare şi cercetare.

 

Proiectul răspunde astfel obiectivului operaţional „îmbunătăţirea participării, creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare prin sprijinirea doctoranzilor şi îmbunătăţirea mobilităţii acestora pe durata ciclului doctoral” al DMI 1.5, axa prioritară 1 a POSDRU.

 

Proiectul răspunde obiectivului DMI de îmbunătăţire a formării iniţiale a viitorilor cercetători, în cadrul ciclului de studii universitare de doctorat prin:

- îmbunătăţirea accesului la programe doctorale mai bune;

- sprijinul acordat doctoranzilor pentru mobilităţi transnaţionale, intra şi intersectoriale, contribuind astfel la îmbunătăţirea accesului la resurse europene de cercetare şi învăţare;

- dezvoltarea cercetării, a bazelor de date, sprijin pentru publicarea lucrărilor ştiinţifice în domeniile ale doctoranzilor.

Documentele proiectului: 

1. Lansare volum colectiv FJSC

2. Broşuri semestriale privind activitatea doctoranzilor

Mai multe informaţii despre proiect, pe site-ul acestuia. 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 09 Aprilie 2012.