Sigle

Proiect pentru burse doctorale EDUCAŢI -

"Excelenţă Doctorală Umanistă în Cercetare:

Aplicaţii şi Teorii Interdisciplinare"

Logo EDUCATI

Proiectul are ca scop creșterea posibilităților de ocupare a locurilor de muncă în cercetare și în învățământul superior din România, cu respectarea egalității de șanse, prin oferta de burse doctorale în domeniile științelor umaniste – filologie, arhitectură și urbanism. În același timp, acesta asigură, pe de o parte, o nouă platformă care facilitează dezvoltarea capitalului uman implicat în procesul de cercetare doctorală specificată, iar pe de altă parte, o serie de mijloace competitive care contribuie la formarea unor capacități profesionale cu înaltă calificare.

Perioada de desfășurare a proiectului EDUCAȚI POSDRU/6/1.5/S/2 este cuprinsă între 1 octombrie 2008 – 30 septembrie 2011. În proiect sunt implicate patru Școli Doctorale: cea din cadrul Facultății de Litere care are în componență două secții, „Lingvistică” și „Studii Literare”; „Limbi și Identități Culturale”, „Studii Literare și Culturale”, ambele în cadrul Facultății de Limbi și Literaturi Străine; „Spațiu; Imagine, Text, Teritoriu”, organizată în parteneriat de către Centrul de Excelență în Studiul Imaginii al Universității din București și Departamentul de Studii Avansate al Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. 

colocviu 29 ianuarie

Grupul-țintă al proiectului este reprezentat de 77 de doctoranzi cu frecvență în domeniile științe umaniste – filologie, arhitectură și urbanism. Printre aceștia se numără: absolvenți ai unor  programe de masterat științifice sau profesionale, persoane care manifestă interes față de continuarea muncii de cercetare și de sistemul învățământului superior, cadre didactice din învățământul pre-universitar și universitar, cercetători și specialiști deja formați, din întreaga țară, cu experiențe în diverse proiecte instituționale. Drept urmare, proiectul ține cont de nevoile specifice ale fiecărui bursier, în funcție de nivelul acestuia de pregătire, de experiența sa, de tema de cercetare sau de finalitatea tezei de doctorat, fie ea cu caracter teoretic sau aplicativ.

Dat fiind faptul că la nivel umanist, bibliografia și literatura de specialitate disponibile în România nu sunt încă în totalitate actualizate și nici atât de extinse încât să asigure pe deplin calitatea optimă a studiului, șansa de a efectua un stagiu de cercetare în străinătate a reprezentat o oportunitate extrem de valoroasă în vederea documentării și  dezvoltării perspectivelor științifice ale doctorandului.

De asemenea, accesul la informații de ultimă oră  și la studii cu mare relevanță științifică din bazele de date internaționale constituie un mijloc de modernizare a metodologiilor de lucru și a discursului de specialitate. Acest fapt este reflectat în studiile propuse spre publicare în reviste internaționale.

Stagiile de opt luni au fost atent monitorizate de către echipa de implementare a proiectului, împreună cu coordonatorii de doctorat. Schimbul de experiență, dialogul intercultural, modulele și seminariile de pregătire pentru dezvoltarea capacității de aplicant la proiecte de cercetare și de cercetător propriu-zis au favorizat evoluția profesională individuală, mărind șansele ulterioare ale doctorandului de a se integra în sistemul academic din România. 

manifestare_8aprilie

De altfel, strategiile sunt gândite în așa fel încât să se plieze pe specificul cultural, profesional și personal al fiecărui doctorand în parte, proiectul în sine asigurând un parcurs doctoral continuu, pentru pregătirea teoretică și aplicativă avansată atât în centrele de cercetare din țară, în biblioteci, arhive, cât și în centre universitare prestigioase din spațiul academic european.

Proiectul pregăteşte, așadar, tineri specialişti performanţi, oferindu-le acestora posibilitatea integrării pe piaţa românească a muncii la cel mai înalt nivel de competenţă, dar şi cadrul pentru stabilirea colaborărilor trans-frontaliere, care au ca obiectiv promovarea cercetării şi a culturii române în străinătate.

Acest proiect contribuie în mod decisiv la îmbunătăţirea calităţii cercetării doctorale, la creşterea capacităţii profesionale a doctoranzilor, dar şi la motivarea acestora pentru a rămâne în sistemul de educaţie şi de cercetare din România.

Cele patru Școli Doctorale implicate în proiect, prin intermediul acestuia, au ca obiectiv major dezvoltarea unor trasee de învăţare continuă, performante, complexe şi flexibile, care să se afle în strânsă legătură cu cercetarea interdisciplinară de excelenţă şi cu motivarea atât a unei cariere universitare ulterioare, cât şi a activităţii post-doctorale de cercetare, inovare şi dezvoltare, cu relevanţă ştiinţifică locală şi internaţională.

colocviu_29ian_2011_2

Dintre rezultatele anticipate, merită menționat faptul că fiecare doctorand este sprijinit în cercetarea sa pentru a obține cu succes titlul de doctor. Astfel, se vor susține 77 de teze în filologie, arhitectură și urbanism.

De asemenea, în cadrul proiectului, fiecare doctorand are obligația de a pregăti pentru prezentări, la seminariile interne, internaţionale programate şi la alte manifestări ştiinţifice, cel puţin patru comunicări. Acestea din urmă vor fi publicate în reviste de specialitate şi volume colective.

Pe parcursul celor trei ani de studii doctorale, fiecare doctorand a pregătit și prezentat câte trei rapoarte de cercetare relevante, care au fost validate de Consiliul Universităţii.

Prin proiect sunt dezvoltate patru Școli Doctorale și două universităţi, astfel că aproximativ 87 de persoane din învăţământul pre-universitar şi din învăţământul universitar beneficiază de pregătire de specialitate.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi site-ul proiectului EDUCAŢI: http://educati.doc.unibuc.ro/

 

 

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pagină actualizată la 25 Septembrie 2011.