Centrul de Studii şi Cercetare Sighişoara

 

Perspectivă Sighişoara

Elevii bănăţeni care termină liceul pot face studii de Geografie şi Istorie la Universitatea din Bucureşti chiar în Sighişoara. Începând din anul universitar 2011-2012, Universitatea din Bucureşti şcolarizează în cadrul a două programe de licenţă – Geografia Turismului şi Istorie. Admiterea la cele două specializări a avut loc în luna iulie, între 8 şi 26 iulie. Pentru mai multe detalii privind Admiterea la Universitatea din Bucureşti, se poate accesa platforma www.admitere.unibuc.ro.

Programul de licenţă „Geografia Turismului” este coordonat de Departamentul de Geografie Umană a Facultăţii de Geografie. Acest program are o cifră de şcolarizare de 30 de locuri la buget. Disciplinele care se studiază sunt în strânsă legătură cu piaţa muncii. Astfel, studenţii geografi urmează cursuri de geografia turismului, geografie rurală şi turism rural, potenţial turistic, organizarea şi conducerea afacerilor în turism, ecoturism, management şi marketing turistic şi amenajări turistice. În urma studiilor de licenţă, studenţii devin specialişti în gestionarea diverselor segmente ale industriei turistice. Specializarea lor este de analist în turism şi manager în turism, putând după terminarea facultăţii să se angajeze ca analişti la firme de turism, funcţionari specialişti în turism în agenţii de dezvoltare, organizatori activităţi turistice, personal specializat în activităţile de amenajare turistică în mediul urban, în staţiuni balenoturistice, din firmele private de profil turistic, precum şi la diferite autorităţi ale statului şi, nu în ultimul rând, cercetători ştiinţifici şi cadre didactice în unităţi de cercetare şi instituţii de învăţământ. Abilităţile profesionale şi de cercetare le obţin în facultate prin cursurile, lucrările practice şi seminariile cu cadre didactice de un înalt profesionalism din cadrul Facultăţii de Geografie din Bucureşti, prin aplicaţii itinerante în ţară, practică de specialitate în primii doi ani de studenţie în agenţii de turism, din România şi străinătate în cadrul unor societăţi de profil european.

Studenţii care urmează specializarea Geografia Turismului desfăşoară stagii de practică în staţiunile de cercetare ale Universităţii din Bucureşti: Drobeta Turnu Severin, Măcin, Brăila (fondată în 1956), Sinaia (fondată în 1922), Orşova (fondată în 1964), Pătârlagele (fondată în 1968), Pantelimon (fondată în 1956), Ieşelniţa, Sfântu Gheorghe etc.

Merită menţionat faptul că la Facultatea de Geografie s-a dezvoltat specializarea managementul turismului. Astfel, potenţialul de care se bucură municipiul Sighişoara poate fi explorat şi dezvoltat la nivel local prin achiziţionarea de cunoştinţe şi know-how în acest domeniu.

Programul de licenţă în Istorie este coordonat de Facultatea de Istorie a Universităţii din Bucureşti. Acest program are o cifră de şcolarizare de 30 de locuri la buget şi îşi propune să formeze specialişti în ştiinţele istorice, cu o cultură generală şi capacităţi profesionale care să le deschidă posibilitatea continuării studiilor în variate domenii ale studiilor umaniste şi / sau într-o carieră subsumată profilului istoric sau în domenii conexe. Disciplinele predate la acest program de studiu oferă o paletă largă de specializări pe piaţa muncii pentru studenţii de la Istorie: arheologie generală, arheologie industrială, arhitectura românească şi influenţele ei externe, heraldică şi genealogie în epoca modernă, modernizarea Bucureştilor în secolele XIX-XX, introducere în Istorie Antică universală, istoria României, istorie politică, istoria imaginarului, analiza mitului: mit, mitologie, gândire mitică, desen tehnic cu aplicaţii în arheologie (curs opţional), introducere în Istoria Urbană (curs opţional). Posibilităţile lor de angajare sunt multiple: consilieri şi experţi în politici culturale, consultanţi în domeniul patrimoniului cultural, istorici, arheologi. Studenţii care se specializează în acest domeniu pot contribui în mod decisiv la conservarea patrimoniului cultural material şi simbolic al municipiului Sighişoara.

O oportunitate pentru viitor

Municipiul Sighişoara poate beneficia de resursa studenţească foarte bine pregătită, aici putându-se desfăşura stagii de practică pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, de la facultăţile şi specializările deja menţionate. De asemenea, instituţii ale patrimoniului cultural din municipiul Sighişoara pot constitui şi deveni extensii ale centrelor de cercetare şi de formare doctorală şi post-doctorală : ele pot face obiectul cercetărilor de teren şi, de asemenea, la Sighişoara se pot desfăşura sesiuni ştiinţifice internaţionale ale Universităţii din Bucureşti care să atragă personalităţi de renume şi care, la rândul lor, să devină purtători de cuvânt ai municipiului. Astfel se poate dezvolta o nouă linie de colaborare inter-instituţională, cea de promovare a municipiului Sighişoara ca obiectiv de turism academic.

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 23 Ianuarie 2012.