Consorţiu

În data de 1.04.2011, Universitatea din Bucureşti a încheiat un acord de parteneriat cu primăria municipiului Sighişoara. Municipiul Sighişoara şi zona aferentă sunt recunoscute pentru capacitatea turistică impresionantă şi pentru bogăţia multiculturală. Universitatea din Bucureşti, prin calitatea sa de universitate comprehensivă, are deja capacitatea, la nivel de licenţă şi masterat, de a acoperi aceste domenii şi de a le aduce un plus de valoare prin competenţa cadrelor didactice şi prin calitatea actului educaţional. În plus, aceste domenii sunt reprezentate în cadrul universităţii noastre prin direcţii actuale, provenind din nevoile societăţii actuale.

Astfel, la Facultatea de Geografie s-a dezvoltat specializarea managementul turismului. Prin acest domeniu, studenţii devin specialişti în gestionarea diverselor segmente ale industriei turistice. Potenţialul de care se bucură municipiul Sighişoara poate fi astfel explorat şi dezvoltat la nivel local prin achiziţionarea de cunoştinţe şi know-how în acest domeniu.

La Facultatea de Istorie există specializarea Istorie şi Istorie Medievală. Studenţii care se specializează în acest domeniu pot contribui în mod decisiv la conservarea patrimoniului cultural material şi simbolic al municipiului Sighişoara.
Citeşte mai mult pe MediaUB

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 23 Ianuarie 2012.