Admitere la Facultatea de Istorie 2010

 I.      Admitere în  Anul I Studii universitare de licenţă – 6 semestre – sesiunea iulie 2010

 

Specialitatea

Forma de învaţământ

Număr   de locuri

Subvenţionate

de la buget

Cu   taxă

 

Istorie

zi

ID

130*

-

100

50

RISE

ZI

25

150

Istoria Artei

ZI

25

50

*) din care 5 locuri pentru rromi

 

Admiterea se va face pe baza unui punctaj, care reprezinta suma următoarelor note:

1. Media obţinută la bacalaureat;

2. Media notelor obţinute la Istorie pe parcursul celor patru ani de liceu;

3. Media notelor obţinute la o altă disciplină din liceu, pe care candidatul o poate alege dintre:

- Limba si literatura română;

- O limbă străină modernă studiată minimum 2 ani;

- Geografie;

- Economie;

- Filosofie.

 

NOTĂ :

1.            Înscrierea şi admiterea se face pe specializari. Candidaţii care doresc să fie luaţi în considerare pentru două sau mai multe specializari vor depune dosare pentru fiecare dintre acestea.

2.            În cazul în care există egalitate între candidaţii clasaţi pe ultimul loc, sunt folosite drept criterii de departajare, în ordine : media obţinută în liceu la istorie, media de la bacalaureat, media generală din liceu.

 

II.    Admiterea în anul I Studii universitare de Master – 4 semestre – sesiunea septembrie 2010

 

CURS DE ZI : Admiterea se face pe baza a două probe :

1.      Proiectul individual de cercetare – depus de către candidat în dosarul de înscriere ;

2.      Susţinerea proiectului, în faţa comisiei de admitere (probă orală).

 

Nr crt

Program de master 2010-2011  - curs de zi

Nr. locuri

Bugetate

Cu taxă

  1.  

Istorie şi civilizaţie

 

130

 

150

  1.  

Istoria şi practica relaţiilor internaţionale

  1.  

Istoria artei si filosofia culturii

(master organizat in colaborare cu Facultatea de Filosofie)

  1.  

Studii medievale

(master organizat in colaborare cu Facultatea de limbi si literaturi straine)

 

TOTAL

130

150

Numărul de locuri este anunţat sub rezerva confirmării de către Ministerul Educaţiei.

 

CURS IDD Admiterea se face pe baza a două probe :

1.      Proiect individual de cercetare – depus de către candidat în dosarul de înscriere ;

2.      Scrisoare de intenţie

Nr crt

Program de master 2010-2011 – curs IDD

Nr. locuri cu taxă

  1.  

DIPLOMATIE SI ISTORIE POLITICA IN SEC.XIX-XXI

50

  1. 50

MANAGEMENTUL BUNURILOR CULTURALE si TURISM CULTURAL

50

III . Admiterea la Ciclul III  - Studii doctoralesesiunea septembrie 2010

Scoala doctorală Istorie buget : 20 locuri, taxă : 50 locuri

 

Numărul de locuri este anunţat sub rezerva confirmării de către Ministerul Educaţiei.

Concursul de admitere constă în prezentarea unui proiect individual de cercetare. Pentru acordarea bursei de studii se organizează un concurs cu examen scris, după încheierea înscrierii.

 Colocviul de admitere la doctorat se desfăşoară în prezenţa tuturor membrilor comisiei de admitere.

 
Pagină actualizată la 01 Iunie 2010.