Informaţii Licenţă/Disertaţie Iunie 2010

 

REGULAMENT

EXAMENUL DE ABSOLVIRE PENTRU STUDII DE LICENŢĂ ŞI DE MASTER

 

Examenele de finalizare a programelor de licenţă şi de master sunt organizate în cadrul Facultăţii de Istorie în conformite cu legislaţia în vigoare şi cu regulamentul Universităţii din Bucureşti privitor la desfăşurarea examenelor de licenţă şi dizertaţie. Prezentul regulament cuprinde reguli specifice Facultăţii de Istorie, aprobate în Consilul facultăţii în data de 15-04.2009.

 

CALENDARUL EXAMENELOR:

 

1-15 IUNIE:  ÎNSCRIERI.

                SUSŢINEREA DIZERTAŢIILOR PENTRU FINALIZAREA STUDIILOR DE MASTER - SE VA AFISA ULTERIOR

                SUSŢINEREA EXAMENULUI DE LICENŢĂ - SE VA AFISA ULTERIOR

 

A.  Organizarea examenului de licenţă şi de dizertaţie masterală

  1. Candidaţii au obligaţia de a se înscrie în termenul precizat şi de a depune lucrarea până la data de 15 iunie, în format imprimat şi în format electronic. Exemplarul electronic se depune înregistrat pe o dischetă sau pe CD, instrodus într-un plic care este ataşat în interiorul lucrării imprimate, pe ultima copertă. 

  2. Coordonatorul lucrării de licenţă sau al dizertaţiei depune la secretariat referatul de apreciere, cu recomandarea notei, înaintea desfăşurării examenului de susţinere a lucrării;

  3. Coordonatorul lucrării este de drept prezent la susţinere şi este consultat cu privire la nota finală. Modificarea notei propuse de coordonator se poate face în baza unor argumente formulate de către comisie.

  4. Preşedinţii comisiilor vor planifica desfăşurarea examenului aşa încât să asigure posibilitatea participării pentru toţi coordonatorii de lucrări. Planificarea exemnelor este anunţată la secretariat de către conducătorii comisiilor până la data de 14 iunie şi afişată la avizier pe data de 15 iunie.

 

B. Structura lucrării de licenţă:

 

  1. Toţi candidaţii vor include în lucrare un capitol metodologic: definirea conceptelor, analiza critică a surselor, comentarea metodelor de lucru, stadiul actual al cercetării, etc.

  2. Dimensiunile recomandate: minim 40 pag. – maxim 60 pag. (fără anexe). Minim 2000 semne pe pagină.

  3. Toţi candidaţii au obligaţia de a integra aparatul critic corespunzător (note, bibliografie, anexe - după caz) în concordanţă cu normele eticii academice.

Absolventii care se inscriu la licenta si disertatie sunt rugati sa descarce formularele pe care trebuie sa le prezinte la inscriere din fisierele anexate

File Manager

Search
File
  anunt_licenta_2010.doc   
  formular_inscriere_licenta.doc   
  declaratie_onestitate_licenta.doc   
  anunt_DISERTATIE__2010.doc   
  formular_inscriere_disertatie.doc   
  declaratie__onestitate_disertatie.doc   
  formular_fisa_lichidare_licenta-disertatie.doc   Pagină actualizată la 01 Iunie 2010.