Servicii oferite

Relaţia cu mass-media

 • Redactarea comunicatelor de presă şi a dosarelor de presă pe baza unei informări complete pregătită de departamentul sau serviciul responsabil cu conţinutul ce trebuie difuzat;
 • Organizarea conferinţelor de presă instituţionale;
 • Ghidarea jurnaliştilor către experţii instituţionali în conformitate cu subiectul solicitărilor.

Comunicarea educaţiei şi a vieţii studenţeşti

 • Realizarea, împreună cu Direcţia Servicii pentru Studenţi, a Ghidului studentului;
 • Destinaţie candidaţi: gestionarea, împreună cu Direcţia Secretariat General, a site-ului instituţional Admitere UB;
 • Destinaţie studenţi: gestionarea integrală a site-ului pentru studenţi StartUB şi a newsletter-ului săptămânal (studenţi; doctoranzi)
 • Destinaţie profesori: realizarea săptămânală a newsletter-ului pentru profesori

Comunicarea ştiinţei

 • Gestionarea integrală a site-ului instituţional de comunicare şi popularizare a cercetării şi a ştiinţei TOPUB ;
 • Gestionarea proiectului Cercul de comunicare a ştiinţei ;

Comunicare internă

În afara elaborării publicaţiilor instituţionale electronice ca buletinul informativ săptămânal pentru studenţi, buletinul informativ săptămânal pentru doctoranzi, buletinul informativ săptămânal pentru profesori, site-ul instituţional de noutăţi pentru studenţi StartUB, site-ul instituţional de noutăţi şi comunicare a ştiinţei TOPUB, Biroul de Relaţii Publice coordonează de asemenea evenimentele şi şedinţele de informare.

Publicaţii instituţionale

 • Publicarea broşurilor instituţionale ale UB;
 • Elaborarea de prezentări în power point şi a textelor de prezentare ale Universităţii din Bucureşti;
 • Imaginea Universităţii din Bucureşti:
 • Punerea la dispoziţie a layouturilor de documente respectând Carta Universităţii din Bucureşti;
 • Declinarea principiilor de respectare a drepturilor de imagine pe toate suporturile promoţionale (print, OOH, online);
 • Consilierea membrilor comunităţii universitare: aplicarea principiilor de respectare şi de utilizare a elementelor de identitate, coordonatele acţiunii de imprimare în funcţie de bugetul alocat şi de tipul de publicaţie.
 • Elaborarea şi publicarea broşurilor şi a revistelor în format print şi electronic ale Universităţii.

Site-uri Universitatea din București

www.unibuc.ro:

 • Consilierea membrilor comunităţii universitare, crearea şi / sau revizia anumitor pagini şi secţiuni web;
 • Publicarea de conţinut actualizabil pe secţiunile: Universitatea, Studii, Cercetare, Organizare (în afară de sub-secţiunea “Facultăţi”);
 • Admitere
 • Student UB
 • Resurse educaţionale
 • Comunitate

www.media.unibuc.ro:

 • Realizarea materialelor redacţionale pentru secţiunile site-ului ;
 • Postarea materialelor redacţionale pe site ;

www.startub.unibuc.ro:

 • Realizarea materialelor redacţionale pentru secţiunile site-ului ;
 • Postarea materialelor redacţionale pe site ;

www.topub.unibuc.ro:

 • Realizarea materialelor redacţionale pentru secţiunile site-ului ;
 • Postarea materialelor redacţionale pe site ;

www.admitere.unibuc.ro:

 • Realizarea materialelor redacţionale pentru secţiunile site-ului ;
 • Postarea materialelor redacţionale pe site ;

Facebook :

 • Selectarea subiectelor de pe site-urile instituţionale ;
 • Realizarea posturilor ;
 • Asigurarea interactivităţii cu membrii UB de pe Facebook ;
 • Selectarea fotografiilor ;
 • Realizarea de vizualuri ;
 • Îmbunătăţirea constantă a paginii Facebook.

Organizare de evenimente

Dimensiunea logistică şi organizaţională:

 • Organizarea tuturor ceremoniilor academice şi a evenimentelor instituţionale (ceremonii de acordare a titlurilor onorifice: Doctor Honoris Causa, Professor Honoris Causa, Membru de Onoare al Senatului, Profesor emerit; evenimente academice; inaugurări) ;
 • Organizarea evenimentelor culturale
 • Coordonarea evenimentelor instituţionale în colaborare cu alte departamente sau instituţii;
 • Sprijin acordate facultăţilor şi departamentelor pentru organizarea de evenimente;
 • Consilierea membrilor comunităţii universitare pentru organizarea de evenimente academic şi ştiinţifice;
 • Asigurarea de servicii fotografice la evenimentele instituţionale.

Promovarea şi vizibilitatea Universităţii din Bucureşti :

 • Realizarea broşurii de prezentare a Universităţii din Bucureşti;
 • Articole promoţionale inscripţionate cu elementele de identitate ale Universităţii din Bucureşti şi cadouri de prestigiu;
 • Analiza solicitărilor de a filma in situ (în afara presei);
 • Analiza solicitărilor de a organiza evenimente în spaţiile Universităţii din Bucureşti.

 

Pagină actualizată la 13 Decembrie 2012.