Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră


Adresa: Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, căminul M. Kogălniceanu, corp B, et. 2, sector 5, CP 050107, Bucureşti; Web: ciocp.unibuc.ro;
Tel./ Fax: 021-315.80.93;
E-mail: contact@dss.unibuc.ro; ciocp@dss.unibuc.ro.  
 
Începând cu anul 2016, Departamentul Servicii pentru Studenți s-a reorganizat sub forma Departamentului de Consiliere și Orientare pentru Carieră (DCOC) cuprinzând următoarele birouri:
 • Centrul de Informare, Orientare și Consiliere Profesională;
 • Biroul Relația cu Piața Muncii.

DCOC oferă servicii de: 

1. Servicii de consiliere și orientare

1.1 Consiliere educațională

Prin consilierea educațională, venim în sprijinul viitorilor studenți, oferindu-le suport în:

 • alegerea studiilor de licenţă;
 • alegerea studiilor de master;
 • alegerea oportunităţilor educaţionale (stagii de practică, burse în străinătate etc.);

1.2 Consiliere profesională

Prin consilierea profesională contribuim la planificarea traseului carierei studenților și absolvenților concentrându-ne, în principal pe:

 • Identificarea intereselor și abilităților profesionale prin testări specifice;
 • Asistență în realizarea intrumentelor de căutare a unui loc de muncă: CV, scrisoare de motivație;
 • Pregătire în vederea prezentării la un interviu de selecție pentru un loc de muncă;
 • Sprijin în luarea de decizii privind cariera și crearea unui plan personalizat;
 • Identificarea oportunităților de dezvoltare a abilităților și competențelor necesare pe piața muncii.

1.3 Consiliere psihologică

Prin consilierea psihologică ne implicăm în a găsi soluții pentru depășirea situațiilor problematice care pot afecta experiența de student pe întreg parcursul ei, de la admitere și până la absolvire, având în vedere:

 • depășirea dificultăților emoționale;
 • suport pentru autocunoaștere;
 • evaluarea valorilor, intereselor și abilităților profesionale;
 • managementul stresului în sesiune.

2. Traininguri și Workshop-uri

Venim în sprijinul elevilor, studenților și absolvenților UB oferindu-le acestora suport permanent în identificarea și alegerea opțiunilor educaționale și profesionale potrivite și în clarificarea aspirațiilor privind cariera, prin activități diverse de consiliere: profesională, educațională și psihologică la care se adaugă sesiuni de traininguri și workshop-uri cu teme diverse importante pentru dezvoltarea profesională și personală, susținute atât de echipa DCOC cât și de parteneri avizați din mediul privat.

 3. Informare și promovare

De asemenea, echipa DCOC se implică în activități de informare și promovare a:

 • Ofertei educaționale a Universității din București;
 • Ofertelor și oportunităților de angajare primite de la parteneri din mediul de afaceri și instituții colaboratoare;
 • Imaginii UB la nivel internațional prin participarea la târguri și manifestări specifice.

La acestea se adaugă redactarea și actualizarea unui Ghid de Carieră pentru Studenți, Ghidul Studentului precum și alte materiale de informare și promovare pentru evenimentele și proiectele organizate de DCOC.

 

 

Pagină actualizată la 17 Februarie 2017.