Serviciul Cămine-Cantine

 

Serviciul Cămine-Cantine, are principal următoarele atribuții:

- Răspunde de administrarea patrimoniului căminelor

- Coordonează activitatea de cazare a studenților, masteranzilor și doctoranzilor români și străini în căminele Universității din București;

- Coordonarea activităților de repartizare a locurilor în taberele studențești pentru beneficiarii locurilor de tabără acordate de către Ministerul Tineretului și Sportului;

Sprijinirea activităților extracuriculare desfășurate de studenții Universității din București

- Se preocupă de îmbunătăţirea serviciilor de cazare în cămine ridicării gradului de confort la cămine prin modernizarea spaţiilor existente in patrimoniul Universităţii.

- Ia măsuri de pregătire a căminelor pentru cazarea studenţilor la începutul anului universitar, prin efectuarea, la timp, a lucrărilor de reparaţii curente la instalaţii şi partea de construcţii, lucrări de igienizare, dezinsecţie şi deratizare etc.

- Identificarea problemelor cu care se confruntă studenţii cazaţi în căminele Universităţii din Bucureşti şi propunerea unor soluţii pentru remedierea acestora

- Coordonează activitățile specifice ale Cantinei Mihail Kogălniceanu.

 

 

 

 

 

 

Bd. Mihail Kogalniceanu, Nr. 36-46, Sector 5, 050107, Bucuresti, ROMANIA

Tel.: 021 307 73 30

Fax: 021 314 89 73

E-mail:

cazare@rectorat.unibuc.ro

tabere@rectorat.unibuc.ro

activitatistudentesti@unibuc.ro

 

Program: Luni – Joi: 09:00 – 17:00

             Vineri: 09:00 – 13:00

 

 

 
Pagină actualizată la 20 Noiembrie 2017.