Descrierea activitatilor

 

 • reprezentarea în instanţă;
 • semnarea, în cadrul reprezentării, a actelor cu caracter juridic;
 • consultaţii şi cereri cu caracter juridic;
 • redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale;
 • redactarea proiectelor de contracte, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale;
 • asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică;
 • redactarea de acte juridice;
 • avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic;
 • verificarea legalităţii actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;
 • constituirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice;
 • aplicarea şi finalizarea procedurilor de atribuire;
 • îndeplinirea obligaţiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de ordonanţa de urgenţă;
 • elaborarea sau, după caz, coordonarea activităţii de elaborare a  documentaţiei de concurs;documentaţiei de atribuire sau, în cazul organizării unui concurs de soluţii;
 • elaborarea şi, după caz, actualizarea, pe baza necesităţilor  transmise de celelalte compartimente ale autorităţii contractante, a unui program anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial.

 

 

 

 

 

 

Contact:

Adresa: B-dul Mihail Kogălniceanu 36-46, sector 5, București

Email: contact@juridic.old.unibuc.ro; contact@achizitii.old.unibuc.ro

Telefoane

Direcția Juridică și de Achiziții Publice: 021-307.73.46, 021-307.73.75,

Birou Achiziții: 021-307.73.47, 021.307.73.76, 021-307.73.95, 021.305.82.95

 

 

 

 

 
Pagină actualizată la 12 Februarie 2018.