Membrii Biroului Fonduri Structurale

 

Şef Birou Fonduri Structurale:

Biroul 307

Georgiana – Elena RĂDULESCU

e-mail: georgiana.radulescu@fse.unibuc.ro


Rectorat

Biroul 308

Mariana RUS

Funcţia: administrator financiar

e-mail:mariana.rus@fse.unibuc.ro

Bianca SORA

Funcţia: administrator financiar

E-mail: bianca.sora@fse.unibuc.ro


Biroul 307

Mihaela CRĂCIUN

Funcţia: administrator financiar

e-mail: mihaela.craciun@fse.unibuc.ro

 

STIRI

Universitatea din Bucureşti are deosebita placere să anunţe câştigarea şi începerea implementării proiectului POC nr 146/26.10.2016, cu titlul “Dezvoltarea de tehnologii de patch-clamp automatizat pentru testarea riscului pro-aritmogen al medicamentelor” în cadrul Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Acţiunea: Componentă 1- Apel POC/61/1/2 Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii de CD/2/Atragerea de personal cu competenţe avansate din străinătate pentru consolidarea capacităţii de CD. Proiectul are o durată de implementare de 36 de luni.

Proiectul se implementează în cadrul Departamentului de Anatomie, Fiziologie Animală şi Biofizică, la Facultatea de Biologie, Splaiul Independenţei 91-95, Bucureşti. Echipa de management a proiectului este formată din Director de proiect Lector Dr. Beatrice Mihaela Radu, Director achiziţii Conf. Dr. Violeta Paula Ristoiu, Director administrativ Prof. Dr. Dan Florin Mihăilescu, Director executiv Lector Dr. Daniela Cucu.

Obiectul principal al proiectului este Transformarea paradigmei CiPA într-un standard industrial acurat, eficient, robust şi înalt reproductibil în vederea comercializării şi implementării pe scală largă.

Pentru mai multe informaţii legate de derularea proiectului, persoana de contact este Director de proiect Lector Dr. Beatrice Mihaela Radu, e-mail: beatrice.mihaela.radu@gmail.com.

Universitatea din București, dorește depunerea în calitate de solicitant a unui proiect de susținere a antreprenoriatului în Regiunea de Dezvoltare Sud - Est în cadrul Axei prioritare 3 - Locuri de muncă pentru toți, OS 3.7 – “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”, din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020.

În acest sens Universitatea din București, organizează procedura de selecție a unui partener privat pentru un proiect în cadrul Axei prioritare 3 din POCU - Locuri de muncă pentru toți, OS 3.7 – “Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană”.

Partenerul va fi selectat din rândul asociațiilor profesionale de utilitate publică din domeniul economic, cu experiență specifică în organizarea de cursuri și consultanță pentru întreprinderi.

Informaţii cu privire la procedura de selecţie puteţi afla accesând Fisier de tip .rar ! Anunt selectie 

Fisier de tip .pdf ! Anunt de selectie POCU 3.7 - Dream 05.10.2016 

Fisier de tip .pdf ! Raportul procedurii POCU 3.7 - Dream 21.10.2016 

Ministerul Fondurilor Europene - Directia Generala Programe Capital Uman publica Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 903/2015 pentru punerea în aplicare a Memorandumului cu tema „Asigurarea conditiilor necesare derularii proiectelor finantate în cadrul POSDRU 2007—2013 prin prelungirea termenului de implementare”

MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului Conditii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 187 „Sprijin pentru doctoranzi” – DMI 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”.

MFE - AMPOSDRU publica Corrigendumul nr. 1 la la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru cererea de propuneri de proiectede tip grant nr. 189 „Stagii de practică pentru studenți”.

Autoritatea de Management pentru POSDRU publica:

 Instructiunea nr. 108/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finanțate în cadrul DMI 3.1. „Promovarea culturii antreprenoriale si

Instructiunea nr. 107/11.05.2015 privind implementarea proiectelor finantate în cadrul DMI 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”.

 

Noutăți

                                    LANSARE PROIECTE CALL 187,188,189

 

Ministerul Fondurilor Europene - AM POSDRU lanseaza :

- cererea de propuneri de proiecte nr.187 ,,Sprijin pentru doctoranzi, finantata din DMI 1.5 Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetarii”

- cererea de propuneri de proiecte nr. 188 ,,Oportunitati integrate  de diminuare a parasirii timpurii a scolii, finantata din DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii".

cererea de propuneri de proiecte nr. 189 „Stagii de practică pentru studenți”, finantata din DMI 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”.

Pentru cererile de propuneri de proiecte nr. 187 si 188, mentionate mai sus, sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 18.05.2015, ora 10.00, până în data de 25.05.2015, ora 16.00.

Pentru cererile de propuneri de proiecte nr.189 sistemul informatic ActionWeb va fi deschis din data de 22.05.2015, ora 10.00, până în data de 29.05.2015, ora 16.00.

 Pentru consultarea conditiilor generale privind depunerea proiectelor pe linia de finantare POSDRU 2015 au fost publicate urmatoarele ghiduri (conditiii specifice) aferente axelor prioritare 1.5, 2.1 si 2.2. 

 

Fisier de tip .pdf ! Ghid conditi specifice CPP 187-1.5-S 

Fisier de tip .pdf ! js496_Corrigendum_187 

Fisier de tip .pdf ! Ghid conditii specifice CPP 188-2.2-S 

Fisier de tip .pdf ! ghid conditii specifice CPP 189-2.1 

 

Mai multe detalii privind depunerea proiectelor pe linia de finantare POSDRU 2015 se pot regasi si pe site-ul oficial www.fseromania.ro si oiposdru.edu.ro. Deasemenea membrii Biroului Fonduri Structurale va stau la dispozitie pentru informatii la telefon: 021/305.82.22, 021/305.82.24 si 021/305.82.06.


AM POSDRU a publicat Instructiunea nr. 103/18.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de monitorizare a implementarii contractelor de finantare POSDRU.
Cititi continuarea

AM  POSDRU au publicat instrucțiunea 104/118.03.2015 privind reglementarea aspectelor referitoare la procesul de contractare și de modificare a contractelor de finanțare POSDRU.

Cititi continuarea


Conturi de încasări pentru Universitatea din București

Conturi de încasări pentru Universitatea din București

LANSARE COMPETITIE BURSE DOCTORALE SI POSTDOCTORALE - APRILIE 2014

Universitatea din Bucuresti în parteneriat cu Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea „BabeşBolyai” Cluj, Universitatea de Vest din Timişoara, Institutul de Biologie şi Patologie Celulară “Nicolae  Simionescu”,Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad anunţă scoaterea la concurs a 106 locuri pentru doctoranzi, promotiile2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 şi 62 de locuri pentru cercetatorii postdoctoranzi in Domeniile Ştiinţele Vieţii,Mediului şi Pământului în cadrul proiectului cu titlul „Programe doctorale şi post-doctorale de excelenţăpentru formarea de resurse umane înalt calificate pentru cercetare în domeniile Ştiinţele Vieţii, Mediului şiPământului”, POSDRU/159/1.5/S/133391.

Proiectul a fost selectat la finanţare în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane2007-2013 cofinanţat din Fondul Social European, Axa prioritară 1 – „Educaţia şi formarea profesională însprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul Major de Interventie 1.5„Programe doctorale şi postdoctorale în sprijinul cercetării” şi va fi implementat in perioada 08 aprilie 2014 – 07octombrie 2015.

Locurile pe parteneri sunt distribuite astfel:

Universitatea din Bucureşti – 38 locuri  doctoranzi şi 18 locuri  cercetători postdoctoranzi

Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi - 25 locuri  doctoranzi şi 12 locuri cercetători postdoctoranzi

Universitatea Babes Bolyai din Cluj - 22 locuri  doctoranzi şi 8 locuri cercetători postdoctoranzi

Universitatea de Vest din Timişoara -  10 locuri  doctoranzi şi 3 locuri cercetători postdoctoranzi

Institutul de Biologie şi Patologie Celulară “N. Simionescu” - 6 locuri  doctoranzi şi 12 locuri postdoctoranzi

Universitatea de Vest „Vasile Goldis” din Arad – 5 locuri  doctoranzi si 9 locuri cercetatori postdoctoranzi

Sprijinul financiar se va acorda pe o durată de 9 luni pentru doctoranzii promotiei 2011/2012 si respectiv de 16 lunipentru doctoranzii promotiilor 2012/2013, 2013/2014 si pentru cercetatorii postdoctoranzi. Cantumul burselor este de1500 lei pentru doctoranzi şi de 2500 lei pentru cercetătorii postdoctoranzi. De asemenea, doctoranzii si cercetatoriipostdoctoranzi pot beneficia de stagii de cercetare de 1 – 4 luni cu o bursă externă lunară de 4200 lei. Va fi alocat unbuget de 4000 lei/ doctorand sau cercetător postdoctorand pentru a participa la conferinţe.

Concursul de selecţie se va desfăşura în perioada 10 aprilie 2014 – 08 mai 2014. Informaţii cu privire la procedura deselecţie puteţi afla accesând următoarele adrese: www.unibuc.ro, www.uaic.ro, www.ubbcluj.ro, www.uvt.ro,www.icbp.ro, www.uvvg.ro, www.bursesvp.wix.com/unibuc

Detalii suplimentare pot fi furnizate de Facultatea de Biologie, Splaiul Independentei nr. 91-95, sector 5 Tel.021 318 15 75 int. 103 sau 105 Fax: 021 318 15 75 int. 102, adresa email:docpostdoc133391@bio.unibuc.ro

 


Persoane de contact:

Manager proiect: Prof. Dr. Marieta Costache

Asistent manager: Mirela Şerban

www.bursesvp.wix.com/unibuc 


Legistlaţie:

Modificări legislative:

 Cadrul legislativ european adoptat pentru 2014


Finanţări disponibile:

Granturi SEE: 

 • FONDUL PENTRU RELAŢII BILATERALE

Măsura A prin care sunt finanţate acţiuni menite să sprijine identificarea de parteneri şi dezvoltarea de relaţii departeneriat între entităţi din România şi entităţi din Statele donatoare, în scopul pregătirii şi depunerii în comun aunor proiecte în cadrul Programului;

Citiţi în continuare

 • PROMOVAREA DIVERSITĂŢII ÎN CULTURA ŞI ARTA ÎN CADRUL PATRIMONIULUI CULTURALEUROPEAN ce vizează următoarele componente:

Citiţi în continuare

Componenta 1: Conştientizarea diversităţii culturale şi întarirea dialogului intercultural

 1. Creşterea mobilităţii la nivel internaţional pentru artişti şi operele lor;
 2. Promovarea educaţiei prin artă şi cultură pentru un public mai larg;
 3. Proiecte privind artele spectacolului;
 4. Proiecte privind arta plastică şi arta vizuală.

 Componenta 2: Documentarea istoriei culturale

 1. Consolidarea şi promovarea istoriei culturale a minorităţilor;
 2. Evenimente / producţii cu şi despre minorităţi (târguri, festivaluri, reprezentaţii).
 • CONSERVAREA ŞI REVITALIZAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ŞI NATURAL

  Schema de granturi mici - Citiţi în continuare

  Cerere de proiecte mari - Citiţi în continuare

Obiectivele Programului vor fi îndeplinite prin intermediul următoarelor componente:

Componenta 1. Conservarea, renovarea și protejarea patrimoniului cultural ce urmărește obținereaurmătoarelor rezultate:

 1. restaurarea, conservarea și punerea în valoare a monumentelor istorice;
 2. restaurarea/conservarea patrimoniului cultural mobil;
 3. digitizarea bunurilor de patrimoniu și/sau a arhivelor, cataloagelor, inventarelor și crearea de baze de date;
 4. crearea și dezvoltarea de muzee și spații culturale.

Componenta 2Dezvoltarea comunităților locale și asigurarea unor mijloace de trai durabile din punct devedere economic prin revitalizarea patrimoniului natural și cultural ce urmărește obținerea următoarelorrezultate:

 1. crearea sau îmbunătățirea documentelor strategice, de planificare și management integrat pentru patrimoniulcultural;
 2. protejarea sau revitalizarea patrimoniului natural cu valoare istorică și culturală;
 3. facilitarea accesului la patrimoniul imaterial al minorităților culturale și etnice pentru publicul.


NOUTĂŢI 

 

În ședința Senatului din data de 18.07.2012, au fost aprobate condițiile privind prelungirea studiilor universitare de doctorat ale doctoranzilor care sunt bursieri POSDRU.

Fisier de tip .pdf ! 27_11_22_59Conditii_privind_prelungirea_studiilor_doctorale

Fisier de tip .pdf ! 14_13_16_04Perioada_Gratie_doctoranzi_proiecte_finalizate


Fisier de tip .pdf ! Instructiunea_privind_stagiile_de_mobilitate 

Fisier de tip .pdf ! 05_12_31_39Instructiunea_privind_participarea_la_conferinte_v2_2014.doc

Fisier de tip .pdf ! Instructiune_privind_intocmirea_raportului_de_activitate

Fisier de tip .doc ! 09_11_23_3730_14_35_58Conferinte_Cerere_de_deplasare_POSDRU

Fisier de tip .doc ! 09_11_26_0718_13_51_16Mobilitate_Cerere_de_deplasare_POSDRU

Fisier de tip .doc ! 30_14_36_22Mobilitate-Conferinta_Nota_de_mandat_POSDRU

Fisier de tip .doc ! 23_13_20_05Mobilitate_Referat_model_POSDRU

Fisier de tip .doc ! 25_11_48_14Act_aditional_mobilitate_137750_doctoranzi

Fisier de tip .png ! 09_10_56_09logo-uri_format_vectorial_5_2015_MECS

Fisier de tip .png ! 09_10_56_26logo-uri_format_vectorial_7_2015_MECS

   Mai multe detalii privind depunerea proiectelor pe linia de finantare POSDRU 2012 se pot regasi si in fisierul de mai jos precum si pe site-ul oficial www.fseromania.ro. Deasemenea membrii Biroului Fonduri Structurale va stau la dispozitie pentru informatii la telefon: 021/305.82.22 sau 021/305.82.24.

  Pentru consultarea conditiilor generale privind depunerea proiectelor pe linia de finantare POSDRU 2012 au fost publicate urmatoarele ghiduri (conditiii specifice) aferente axelor prioritare 2.2 si 2.3. 

Consultati ghidul privind selectia partenerilor privati pe POSDRU

Fisier de tip .pdf ! 11_16_02_31Ghid_selectie_parteneri_privati

Comunicat privind proiectul ID 133391, privind selectia grupului tinta. Click pe link pentru a accesa site-ul proiectului. 

http:/bursesvp.wix.com/unibuc


Informaţii:

Program de lucru cu publicul
Luni - Joi 10.00-14.00;

Date de contact:

Rectorat Biroul 308

B-dul.Mihail Kogălniceanu, nr.36 - 46, et. 2, cam. 308, Sector 5, București.
Telefon:021/305 82 22, 021/305 82 24

E-mail: contact@fse.unibuc.ro

Date de contact:

Rectorat Biroul 307

B-dul.Mihail Kogălniceanu, nr.36 - 46, et. 2, cam. 308A, Sector 5, București.
Telefon:021/305 82 06, int. 206

E-mail: contact@fse.unibuc.ro

 

Pagină actualizată la 03 Iulie 2017.