Membri

Carmen Bătătorescu

Funcţie: Coordonator Birou

Email: contact@externe.unibuc.ro

Tel: 021 30 77 321

Responsabilități principale:

1. Coordonarea și monitorizarea tuturor activităților din cadrul Biroului Relații Externe.

2. Promovarea imaginii universității  pe plan internațional în scopul atragerii studenților străini.

3. Asigurarea intermedierii  între conducerea universității și diverse ministere din țară.

4. Menținerea unor legătur istrânse  cu ambasadele și misiunile diplomatice cu care UB are acorduri academice.

5. Redactarea chestionarelor pentru stabilirea ratingului universității pe plan internațional.

6. Elaborarea statisticilor solicitate de MENCS, MAE precum și cele solicitate de departamentele administrative ale Universității.

  

Oana BARBU

Funcţia: Secretar III

E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Tel: 021 307-73-22

Responsabilități principale:

1. Gestionarea problemelor legate de  anul pregătitor (studii de limba română și vocabular de specialitate, cu durata de 1 an, pentru studenții străini care doresc să urmeze studii universitare în România).

2. Elaborarea statisticilor solicitate de MENCS, MAE precum și cele solicitate de departamentele administrative ale Universității.

3. Participarea la activitatile Birouui de Relatii Externe cu privire la primirea delegatiilor oficiale

Nicoleta STRAT

Funcția: Secretar II

Telefon: 021/ 410.22.41

Responsabilitate principală:

Gestionarea tuturor problemelor de secretariat ale cursurilor de an pregătitor de limbă, literatură și cultură română din cladirea Panduri.

Mihaela Victoria FROST

Funcţia: administrator patrimoniu

E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Tel: 021/307.73.22

Responsabilități principale:

1. Administrarea activităţilor de secretariat specifice studenţilor străini înscrişi la studii de doctorat.

2. Elaborarea statisticilor solicitate de MENCS, MAE precum și cele solicitate de departamentele administrative ale Universității.

Laura NEAGU

Funcţia: administrator financiar S3

E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Tel: 021/307.73.22

Responsabilități principale:

1. Administrarea activităţilor de secretariat specifice studenţilor străini înscrişi la studii de licenta si master.

2. Elaborarea statisticilor solicitate de MENCS, MAE precum și cele solicitate de departamentele administrative ale Universității.

3. Cunoasterea si aplicarea legislatiei referitoare la invatamntul superior si a regulamentelor elaborate de Universitatea din Bucuresti prividn activitatea studentilor straini.

4. Participare la activitatile Biroului de Relatii Externe cu privire la primirea delegatilor oficiale.

Andra Karla SIENERTH

Funcţia: administrator patrimoniu

E-mail: contact@externe.unibuc.ro

Tel: 021/307.73.22

Responsabilități principale:

 1. Deplasari externe

 2. Primire profesori invitati

3. Gestionarea acordurilor bilaterale dintre Universitatea din Bucuresti si parteneri externi.

4. Elaborarea statisticilor solicitate de MENCS, MAE precum și cele solicitate de departamentele administrative ale Universității.

5. Participarea la activitatile Biroului de Relatii Externe cu privire la primirea delegatiilor oficiale

Pagină actualizată la 21 August 2017.