FORMULARE DEPLASARE INTERNAŢIONALĂ

1. Fisier de tip .doc ! Cerere_de_deplasare_CERCETARE_IULIE_2017 , versiunea iulie 2017 (pentru finanțare din proiecte de cercetare)

2. Fisier de tip .doc ! Cerere_de_deplasare_UNIVERSITATE_IULIE_2016 , versiunea iulie 2016  (pentru cadre didactice si personal administrativ - fonduri universitate/facultate si alte tipuri de fonduri - mai putin cercetare)

3.Fisier de tip .doc ! Cerere_de_deplasare_proiecte ERASMUS_2016 (1)

4. Fisier de tip .doc ! Cerere_de_deplasare_DOCTORANZI_IULIE_2016 


1. Fisier de tip .doc ! Formular_avans_CERCETARE_iulie 2017

2. Fisier de tip .pdf ! Formular_Avans_UNIVERSITATE 

 


Fisier de tip .pdf ! Raport activitate , versiunea iulie 2016


Precizări privind deplasările în străinătate:


  1. Formularul tip de cerere de deplasare necesar pentru emiterea Dispoziției Rectorului pentru deplasările în străinătate trebuie completată de către toate cadrele didactice, cercetători, studenți și personal administrativ care se deplasează în străinătate în interes profesional.
  2. Formularul tip de cerere de deplasare în străinătate, completat, trebuie avizat de către:

a)      Directorul de proiect de cercetare, Directorul Centrului de Cercetare și Decan– pentru finanțare din proiecte de cercetare: Formular CERCETARE,

b)     Director Departament și Decan – pentru finanțare din veniturile facultății, venituri Rectorat sau alte finanțări (exceptând fonduri de cercetare): Formular UNIVERSITATE,

c)      Director proiect Erasmus+, Director Departament și Decan – pentru finanțare din proiecte Erasmus+: Formular Erasmus+,

d)     Șeful compartimentului administrativ – pentru personalul administrativ: Formular UNIVERSITATE.

  3. Cererea de deplasare în străinătate trebuie însoțită de o invitație sau confirmarea de participare la un eveniment organizat în străinătate, care să certifice durata deplasării și scopul.

  4. Cererea de deplasare, avizată de facultate sau centrul de cercetare, trebuie depusă la următoarele compartimente:

a)      Departamentul de Cercetare și Transfer Tehnologic – în cazul proiectelor de cercetare,

b)     Biroul Fonduri Structurale – în cazul proiectelor finanțate din fonduri structurale,

c)      Biroul Erasmus+ – în cazul proiectelor Erasmus+,

d)     Biroul Relații Externe – în cazul finanțării din venituri facultate/Rectorat, alte surse de finanțare sau fără finanțare.

 

5. Biletul de transport internațional, taxa de participare, taxa de viză sau alte cheltuieli se pot avansa/plăti numai după depunerea/înregistrarea cererii de deplasare la compartimentele precizate mai sus, cu excepția mobilităților în proiectele Erasmus+.

 

6. În cazul solicitării unui avans pentru deplasare, solicitantul completează o cerere în acest sens, care însoțește Dispoziția Rectorului (Referat de avans – Cercetare sau Referat de avans – Universitate, anexate). Avansul poate fi acordat cu cel mult 2 zile lucrătoare înainte de plecare sau începerea acțiunilor, cu excepția sumelor solicitate pentru procurarea biletelor de călătorie cu mijloace de transport cu locuri rezervate, care se pot elibera cu cel mult 10 zile înainte de data plecării.

 

7. Sumele necheltuite din avansurile acordate se depun la casierie cel târziu în termen de o zi lucrătoare de la sosirea din deplasare.

 

8. Decontul sumelor primite cu titlu de avans se va efectua în termen de 3 zile lucrătoare de la sosirea din deplasare, exclusiv ziua sosirii.

Procedura deplasărilor interne și internaționale pentru doctoranzii Universității din București AICI.


Pentru informaţii suplimentare privind legislaţia în vigoare, vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon 021/ 307.73.39, de luni până joi între 08:00 - 16:00 şi vineri între 08:00 - 14:00 sau la e-mail: andra.sienerth@externe.unibuc.ro.


Persoană de contact: Andra Karla Sienerth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagină actualizată la 25 Iulie 2017.